THE PRESS AS A SOURCE FOR THE STUDY OF SOCIO-ECONOMIC PROCESSES IN THE GALICIAN PROVINCE AT THE END OF THE XIX CENTURY (BASED ON "GAZETA NADDNIESTRZAŃSKA" NEWSPAPER)

Автор(и)

  • Vitalii Telvak
  • Bohdan Yanyshyn

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-2595.6/48.228476

Ключові слова:

«Gazeta Naddniestrzańska»; Дрогобич; соціально-економічні процеси; культурне життя; міжнаціональні взаємини

Анотація

Анотація. Метою дослідження є реконструкція соціально-економічного життя Дрогобича та Дрогобицького повіту наприкінці ХІХ ст. за матеріалами часопису «Gazeta Naddniestrzańska». Методологічне підґрунтя становить міждисциплінарний підхід. Особливий акцент зроблено на структурно-функціональному системному аналізі історіографічних фактів та методі критичного аналізу документального матеріалу. Наукова новизна статті полягає у спробі комплексного аналізу матеріалів часопису «Gazeta Naddniestrzańska» як джерела до вивчення соціально-економічних процесів у Дрогобичі та Дрогобицькому повіті наприкінці ХІХ ст. Висновки. З’ясовано, що матеріали часопису дають змогу ознайомитися з цілим спектром культурних та соціально-економічних проблем, які переживав Дрогобич і його околиці наприкінці ХІХ ст. Створений на сторінках газети образ щоденного життя міста є надзвичайно динамічним, емоційним і заангажованим інтересами його простих мешканців. Водночас широке громадське спрямування редакційної політики часопису дає змогу ознайомитися також із визначними подіями соціально-економічної історії Галичини, Австро-Угорської імперії, Європи та світу загалом. Такий своєрідний «погляд із провінції» на глобальні проблеми регіону та світу надає газетним повідомленням особливої цінності, оскільки проливає світло на специфіку їх сприйняття на периферії культурного та політичного життя. Відзначено, що матеріали часопису «Gazeta Naddniestrzańska» уможливлюють цілісно реконструювати лише поодинокі аспекти історії Дрогобича та його околиць у 1884‒1889 рр. Проте взяті у сукупності із офіційною документацією та періодикою, що її видавала єврейська громада міста наприкінці ХІХ ст., створюють солідну джерельну базу для реконструкції минулого Дрогобича у його соціально-економічному, політичному та культурному вимірах.

Біографії авторів

Vitalii Telvak

доктор історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, вул. Івана Франка, 24, м. Дрогобич, Україна, індекс 82100 (telvak1@yahoo.com)

Bohdan Yanyshyn

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу історії України ХІХ – початку ХХ ст., Інститут історії України НАН України, вул. Грушевського, 4, м. Київ, Україна, індекс 02000 (bogdanyanyshyn@gmail.com)

Посилання

Antysemityzm istotny! (Głos z kraju) [An awful Antisemitism! (A voice from the country)]. (1885). Gazeta Naddniestrzańska – Transnistrian newspaper, 18, p. 3 [in Polish].

Autonomiczna kontrola z urzędu! [Autonomous control ex officio!]. (1884). Gazeta Naddniestrzańska – Transnistrian newspaper, 3, pp. 2‒3 [in Polish].

Blaga amerykańska [American bluff]. (1887). Gazeta Naddniestrzańska – Transnistrian newspaper, 3, p. 2 [in Polish].

Cesarz Franciszek Józef I [Cesarz Franciszek Józef I]. (1888). Gazeta Naddniestrzańska – Transnistrian newspaper, 23, p. 1 [in Polish].

Despotyzm czy autonomia? [Despotism or Autonomy?]. (1884). Gazeta Naddniestrzańska – Transnistrian newspaper, 1, p. 1 [in Polish].

«Diło» o «Gazecie Naddniestzańskiej» ["Diło" about "Gazeta Naddniestzańska"]. (1884). Gazeta Naddniestrzańska – Transnistrian newspaper, 17, p. 2 [in Polish].

El. (1885). Do Iwana F. we Lwowie [To Ivan F. in Lviv]. Gazeta Naddniestrzańska – Transnistrian newspaper, 19, p. 6 [in Polish].

Hrytsak, Ya. (1999). Zabutyi polskyi perekladach T.H. Shevchenka – E.L. Soletskyi [The forgotten Polish translator of Taras Shevchenko – E.L. Soletsky]. Materialy zasidan Istorychnoi ta Arkheohrafichnoi komisii NTSh v Ukraini – Proceedings of the meetings of the Historical and Archaeographic Commissions of the SSS in Ukraine, 2 (1995‒1997), 108‒117 [in Ukrainian].

Hrytsak, Ya. (2005). Boryslavskyi tsykl Ivana Franka: teksty i konteksty [Ivan Franko’s Boryslav cycle: texts and contexts]. Zapysky Naukovoho Tovarystva imeni Shevchenka. Pratsi Filolohichnoi sektsii – Notes of the Shevchenko Scientific Society. Proceedings of the Philological Section, CCL, 315‒316 [in Ukrainian].

Józef Jerzy Hordyński-Fedkowicz [Józef Jerzy Hordyński-Fedkowicz]. (1886). Gazeta Naddniestrzańska – Transnistrian newspaper, 18, p. 1 [in Polish].

Kahał drohobycki [The kahal of Drohobyc]. (1888). Gazeta Naddniestrzańska – Transnistrian newspaper, 12, p. 1 [in Polish].

Kolonizacya Rusi [The colonization of Rus]. (1884). Gazeta Naddniestrzańska – Transnistrian newspaper, 14, p. 2 [in Polish].

Krajowy wiec nauczycieli ludowych (Głos do nauczycieli ludowych) [National Rally of Public Teachers (Voice to Public Teachers)]. (1884). Gazeta Naddniestrzańska – Transnistrian newspaper, 6, pp. 2‒3 [in Polish].

Materialy do istorii Drohobychchyny na storinkakh zakhidnoukrainskoi presy 1850‒1886 rokiv [Materials on the history of Drohobych in the pages of the Western Ukrainian press of 1850‒1886]. (1997). Drohobychchyna – zemlia Ivana Franka – Drohobych region – the land of Ivan Franko, 4, 201‒212 [in Ukrainian].

Moroz, M. (1997). Odna storinka biohrafii Kameniara [One page of Kamenyar’s biography]. Drohobychchyna – zemlia Ivana Franka – Drohobych region – the land of Ivan Franko, 4, 221‒230 [in Ukrainian].

Naruszanie osobistości [Breach of personality]. (1884). Gazeta Naddniestrzańska – Transnistrian newspaper, 20, pp. 1‒2 [in Polish].

Nic to «Wam» nie pomoże [Nothing will help "You"]. (1886). Gazeta Naddniestrzańska – Transnistrian newspaper, 6, pp. 1‒2 [in Polish].

Nieco w kwestyi żydowskiej [Comments on the Jewish question]. (1884). Gazeta Naddniestrzańska – Transnistrian newspaper, 2, p. 1 [in Polish].

Pogadanki społeczne [Social conversation]. (1885). Gazeta Naddniestrzańska – Transnistrian newspaper, 3, pp. 2‒3 [in Polish].

Powódż 1884 r. [The plaintiff of 1884]. (1884). Gazeta Naddniestrzańska – Transnistrian newspaper, 10, p. 3 [in Polish].

Prohrama «Chasopysy Naddnestrianskoy», vykhodiachoy v Drohobychy [The program of "Gazeta Naddniestrzańska" published in Drohobych]. (1884). Gazeta Naddniestrzańska – Transnistrian newspaper, 1, p. 1 [in Ukrainian].

Reforma klasztorów [Reform of monasteries]. (1884). Gazeta Naddniestrzańska – Transnistrian newspaper, 16, pp. 2‒3 [in Polish].

Rz. K. (1884). Probostwo w Drohobyczu [Parish in Drohobych]. Gazeta Naddniestrzańska – Transnistrian newspaper, 10, pp. 1‒2 [in Polish].

Sprawa ruska w ogóle, a mianowicie w Galicyi [The Russian case in general, namely in Galicia]. (1884). Gazeta Naddniestrzańska – Transnistrian newspaper, 3, pp. 1‒2 [in Polish].

Sprawa ruska w sejmie galicyjskim [The Russian case in the Galician Sejm]. (1886). Gazeta Naddniestrzańska – Transnistrian newspaper, 2, p. 1 [in Polish].

Tak zwana apatya wyborcza [The so-called electoral apathy]. (1885). Gazeta Naddniestrzańska – Transnistrian newspaper, 11, p. 1 [in Polish].

Walne zgromadzenie robotników we Lwowie [General assembly of workers in Lviv]. (1887). Gazeta Naddniestrzańska – Transnistrian newspaper, 5, p. 2 [in Polish].

Więcej światła, szkół i czytelni [More light, schools and reading rooms]. (1884). Gazeta Naddniestrzańska – Transnistrian newspaper, 1, pp. 1‒2 [in Polish].

Yanyshyn, B.M., & Telvak, V.P. (2012). Shchodenne zhyttia halytskoho mistechka druhoi polovyny XIX st. na storinkakh mistsevoi periodyky (za materialamy «Gazety Naddniestrzańskoi») [Daily life of the Galician town of the second half of the XIX century on the pages of local periodicals (based on "Gazeta Naddniestrzańska")]. Problemy istorii Ukrainy XIX – pochatku XX st. – Problems of the history of Ukraine in XIXth – early XXieth centuries, XX, 336–348 [in Ukrainian].

Zajścia Tarnopolskie [Ternopil events]. (1884). Gazeta Naddniestrzańska – Transnistrian newspaper, 7, p. 2 [in Polish].

Źydżi a sprawa wojskowa [Jewish people and the military matter]. (1885). Gazeta Naddniestrzańska – Transnistrian newspaper, 20, p. 2 [in Polish].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-27

Номер

Розділ

Статті