CROP PRODUCTION AND LAND RESOURCES IN GALICIA DURING THE AUSTRO-HUNGARIAN PERIOD

Автор(и)

  • Ihor Makaruk

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-2595.6/48.228473

Ключові слова:

Галичина; сільськогосподарський сектор; меліорація земель; площі, що використовуються у сільському господарстві; сільськогосподарська продукція; урожайність сільськогосподарських культур

Анотація

Анотація. Метою дослідження є аналіз процесів, які відбувалися у рослинництві в контексті розвитку сільського господарства Галичини на межі ХІХ‒ХХ ст. Висновки. У статті розкривається вплив науково-популярної освіти, яка була одним із ключових критеріїв упровадження новітніх методів управління економікою. Це позитивно вплинуло на економічний розвиток регіону, який значно відставав від інших регіонів Австро-Угорської імперії. У досліджуваний період відбувся прорив у методах і підходах до ведення господарства: запроваджувалася механізація процесів, нові технології обробітку ґрунту, меліорація земельних угідь. Почала інтенсивно розвиватися сільськогосподарська переробна галузь. Значна увага приділялася селекції, що позитивно вплинуло на розвиток тваринництва. Всі ці аспекти привели до суттєвого підвищення результатів праці у галузі.

Тема частково досліджувалася у Польщі та Австрії. В Україні вона малодосліджена, тому потребує ґрунтовного аналізу, зосібна щодо розвитку кожного сектора сільського господарства Галичини цього періоду. Методологія дослідження. У статті зроблена спроба проаналізувати розвиток провідної галузі сільського господарства – рослинництва. У дослідженні використано порівняльний аналіз, який уможливив вибудувати динаміку розвитку рослинництва у регіоні.

Наукова новизна. Для комплексної характеристики рослинництва Галичини використані матеріали архівів Івано-Франківська, Львова, Кракова, Варшави, Відня. Історіографію теми дослідження розділено на кілька періодів: публікації кінця ХІХ – початку ХХ ст., міжвоєнного періоду, радянської доби, наукові студії незалежної України, сучасні зарубіжні дослідження.

Аналіз джерельної бази показав позитивну динаміку розвитку рослинництва у переважній більшості його видів. На це вплинула низка об’єктивних факторів, одним із яких було науково-популярне просвітництво і розвиток аграрної науки в Галичині, відкриття спеціалізованих освітніх і наукових закладів, які досліджували проблеми, з якими стикалися господарники галузі.

Біографія автора

Ihor Makaruk

кандидат політичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, вул. Шевченка, 57, м. Івано-Франківськ, Україна, індекс 76000 (makiv45@gmail.com)

Посилання

Antoniewicz, L. (1905). Koniczyna szkarłatna [Scarlet clover]. Głos Rolniczy ‒ Voice of the Farmers, 21, 325 [in Polish].

Bandrowski, F. (1902). O potrzebie powiększenia produkcji drożdży prasowanych w gorzelniach rolniczych galicyjskich [On the need to increase production of pressed yeast in Galician agricultural distilleries]. Tygodnik Rolniczy ‒ Agricultural Weekly Magazine, 37, 333–334 [in Polish].

Bandrowski, F. (1902). O potrzebie powiększenia produkcji drożdży prasowanych w gorzelniach rolniczych galicyjskich [On the need to increase production of pressed yeast in Galician agricultural distilleries]. Tygodnik Rolniczy ‒ Agricultural Weekly Magazine, 38, 343–344 [in Polish].

Biernacki, S. (1913). Potrzeby nawozowe gleb Galicji Wschodniej [Fertilizer demands of Eastern Galicia soils]. Lwów [in Polish].

Boberski, W. (1880). Najważniejsze sposoby uszlachetniania drzew owocowych [The most important ways of refining fruit trees]. Tarnopol [in Polish].

Broński, K. (2012). Rozwój przemysłu młynarskiego w Galicji [The Development of Milling Industry in Galicia]. In J. Chumiński & M. Zawadka (Eds.), Z dziejów przemysłu przed 1945 rokiem ‒ From the history of industry before 1945 (pp. 81–98). Wrocław [in Polish].

Brzeziński, J. (1897). Dobór wzorowy odmian drzew owocowych do hodowli ogólnej [Sample selection of fruit tree varieties for generic breeding]. Kraków [in Polish].

Brzeziński, J. (1904). Obrączkowanie winorośli [Ring-barking of Grapevines]. Ogrodnictwo ‒ Horticulture, 11, 321–323 [in Polish].

Bujak, F. (1908). Galicja. T. 1: Kraj, ludność, społeczeństwo… [Galicia. Vol. 1: Country, population, society…] [in Polish].

Bujak, F. (1917). Rozwój gospodarczy Galicji 1772–1914 [Economic development of Galicia, 1772–1914]. Lwów [in Polish].

Chłapowski, K. (1912). Nowe winogrona [New grapes]. Ogrodnictwo ‒ Horticulture [in Polish].

Chłopiński, W. (1907). Uprawa i przerabianie lnu [Cultivation and processing of flax]. Lwów [in Polish].

Chłopiński, W. (1913). Wyniki porównawczej uprawy kilku gatunków lnu [Results of comparative cultivation of several flax species]. Rolnik ‒ The Farmer, 52, 950–952 [in Polish].

Chłopiński, W. (1917). Len jako poplon [Flax as a catch crop]. Przewodnik Kółek Rolniczych ‒ Guidebook on Machinery Rings, 13, 8 [in Polish].

Chmielewski, Z. (1912). Mącznica amerykańska agrestu w Galicji [American gooseberry mildew in Galicia]. Ogrodnictwo ‒ Horticulture, 3, 79–86 [in Polish].

Ćwikliński, H. (1882). Ogrodnictwo lasowe [Forest gardening]. Lwów [in Polish].

Czaykowski, T. (1902). Zasilanie lichych koniczyn nawozami sztucznymi [Feeding of clovers with artificial fertilizers]. Głos Rolniczy ‒ Voice of the Farmers, 17, 259–260 [in Polish].

Czepiński, M., & Langie, K. (1868–1869). Powszechne ogrodnictwo [General horticulture]. (Vols. 1–3). Kraków [in Polish].

Dąbrowski, H. (1992). Hodowla i nasiennictwo buraków cukrowych na przełomie XIX/XX wieku [Cultivation of sugar beet at the turn of the 19th and 20th centuries]. Gazeta Cukrownicza ‒ The Sugar Gazette, 8, 150–151 [in Polish].

Domański, J. (1903). Znaczenie gorzelni dla rolnictwa [The importance of distilleries for agriculture]. Gorzelnik ‒ The Distiller, 22, 202 [in Polish].

Diamand, H. (1915). Poloźenie gospodarcze Galicyi przed wojną [Economic situation of Galicia before the war]. Lipsk [in Polish].

Dybiec, J. (1998). Główne tendencje i kierunki w rozwoju polskiej historiografii rolniczej w XIX i XX w. [Main trends and directions in the development of Polish agricultural historiography in the 19th and 20th centuries]. Wkład ośrodka krakowskiego w badania nad historią nauk rolniczych w Polsce ‒ Contribution of the Cracow centre to research on the history of agricultural sciences in Poland (p. 57 i n). Kraków [in Polish].

Dziewulski, S. (1918). Piśmiennictwo polskie ekonomiczne w ciągu ostatnich lat pięćdziesięciu [Polish economic literature in the last fifty years]. Z dziejów polskiej myśli ekonomicznej ‒ From the history of the Polish economic thought (p. 23 i n). Warszawa [in Polish].

Estreicher jr, K. (Ed.). (1959). Bibliografia polska XIX stulecia (nowe wydanie) [Polish Bibliography of the 19th Century (new edition)]. Kraków [in Polish].

Gargas, Z. (1904). Rolnictwo i jego funkcje w gospodarstwie społecznym [Agriculture and its functions in social farming]. Kraków [in Polish].

Gerasiński, F. (1904). Niedomagania przemysłu gorzelniczego [Distillery industry deficiencies]. Gorzelnik ‒ The Distiller, 16, 189 [in Polish].

Giżycki, K.F. (1845). Ogrodnictwo, zastosowane do potrzeb ziemianina polskiego [Horticulture applied to the needs of a Polish landowner]. Lwów [in Polish].

Gniewosz, W. (1908). Znaczenie i potrzeby ogrodnictwa w Galicji [The importance and needs for gardening in Galicia]. Kraków [in Polish].

Grochowski, T. (1925). Zarys bibliografii pszczelniczej polskiej [Outline of the Polish bibliography on beekeeping]. Lwów [in Polish].

Grochowski, T. (1927). Zarys bibliografii ogrodniczej polskiej [Outline of the Polish bibliography on horticulture]. Kraków [in Polish].

Jak należy postępować z malinami w lecie? [How should raspberries be handled in summer?]. (1906). Głos Rolniczy ‒ Voice of the Farmers, 10, 153 [in Polish].

Janowski, B. (1908). Uprawa mieszanek koniczynowych [Cultivation of clover mixtures]. Lwów [in Polish].

Jarosiński, P. (1916). Sprzęt lnu i przygotowanie połączeń [Flax equipment and joint preparation]. Tygodnik Rolniczy ‒ Agricultural Weekly Magazine, 24–25, 210–212 [in Polish].

Jentys, S. (1906). Wartość rolnicza nowszych odmian ziemniaków [Agricultural value of newer potato species]. Kraków [in Polish].

Jezierski, A., & Wyczański, A. (Eds.). (2006). Historia Polski w liczbach. T. II: Gospodarka [History of Poland in numbers. Vol. 2: Economy]. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych [in Polish].

Kargol, T. (2010). Ziemiaństwo a uprzemysłowienie Galicji na przełomie XIX i XX w. (do 1918 r.) [Landowners and the industrialization of Galicia on the cusp of the 19th and 20th centuries (until 1918)]. In W. Puś & J. Kita (Eds.), Studia z historii społeczno-gospodarczej XIX i XX wieku ‒ Studies in the social and economic history of the 19th and 20th centuries (Vol. 7, pp. 133–149). Łódź [in Polish].

Khraplyvyi, Ye. (1936). Silske hospodarstvo Halytsko-Volynskykh zemel [Agriculture of Galicia-Volhynia lands]. Lviv [in Ukrainian].

Kisielewski, A. (1869). Przechadzki po polu i ogrodzie [Strolls along the field and garden]. Lwów [in Polish].

Klapchuk, M.M. (1972). Hranytsia mizh zemlerobskym ta skotarskym typom hospodarstva na Deliatynshchyni v XVII–XIX st. [The line between an agricultural and cattle-breeding type of economy in the Deliatyn district in the 17th – 19th centuries]. Kultura ta pobut naselennia Ukrainskykh Karpat: materialy respublikanskoi naukovoi konferentsii, prysviachenoi 50-richchiu utvorennia SRSR ‒ Culture and Life of the Population of the Ukrainian Carpathians: Proceedings of the Republican Scientific Conference dedicated to the 50th anniversary of the formation of the USSR. (pp. 18–19). Uzhhorod [in Ukrainian].

Klapchuk, V.M. (2015). Silske hospodarstvo Halychyny [Agriculture of Galicia]. Ivano-Frankivsk: Foliant [in Ukrainian].

Konicz czerwony [Red clover]. (1910). Głos Rolniczy ‒ Voice of the Farmers, 1, 10–11 [in Polish].

Koniczyna perska [Persian clover]. (1913). Tygodnik Rolniczy ‒ Agricultural Weekly Magazine, 19, 297 [in Polish].

Konkolewski, M. (1847). Jaś Sadowski, mały założyciel sadów, dla użytku młodzieży wiejskiej [Jaś Sadowski, the founder of small orchards for the use of rural youth]. Rzeszów [in Polish].

Kosiek, Z. (1962). Bibliografia polskich bibliografii gospodarstwa wiejskiego [Bibliography of Polish rural farm bibliographies]. Warszawa [in Polish].

Kosiński, I. (1906). Przyczynek do metodyki doświadczeń polowych z odmianami buraków [Contribution to the methodology of field experiments with beet species]. Roczniki Nauk Rolniczych ‒ Yearbooks of Agricultural Sciences (Vol. 2, pp. 1‒56) [in Polish].

Kośnierski, T. (1881). Nieco o roślinie winogradowej [A bit about the grapevine plant]. Bartnik Postępowy ‒ Progressive Bartnik, 1, 23–25 [in Polish].

Kovalchak, H.I. (1988). Ekonomichnyi rozvytok zakhidnoukrainskykh zemel [Economic Development of Western Ukrainian Lands]. Kyiv: Nauk. dumka [in Ukrainian].

Kozubowski, A. (1868). Sadownictwo [Horticulture]. Kraków [in Polish].

Kramarz, H. (2002). Młynarze i młynarstwo zbożowe w Galicji (Z problematyki uprzemysławiania rzemiosła chłopskiego) [Millers and grain milling in Galicia (On the issue of industrialization of peasant crafts)]. In K. Ślusarek (Ed.), Polska i Polacy w XIX–XX wieku. Studia ofiarowane Profesorowi Mariuszowi Kulczykowskiemu w 70 rocznicę Jego urodzin ‒ Poland and the Poles in the 19th – 20th centuries. Studies offered to Professor Mariusz Kulczykowski on the 70th anniversary of his birthday (pp. 295–317). Kraków [in Polish].

Krótki wykład zasad rozmnażania i sadzenia drzewin wszelkiego rodzaju dla ludu wiejskiego, ułożony przez wydział c.k. Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarskiego [A short lecture on the principles of propagation and planting of trees of all kinds for the rural population, arranged by the Department of Galician Farm Society]. (1852). Lwów [in Polish].

Kryukov, N.A. (1915). Slavyanskie zemli: selskoe khozyaystvo v slavyanskikh zemlyakh v svyazi s obshchim razvitiem etikh stran. T. 2 (1): Galitsiya [Slavic lands: agriculture in the Slavic lands in connection with the general development of these countries. Vol. 2 (1): Galicia]. Petrograd: Typography of V.O. Kirshbaum [in Russian].

Krzyżanowski, K. (1879). Zasady technicznych amelioracji rolnych, polegających na odwodnieniu i nawodnieniu ziemi [The principles of technical land reclamation, consisting of drainage and irrigation of the soil]. Tarnów [in Polish].

Matczuk, A. (2016). U progu nowożytnej polskiej bibliografii dziedzinowej. Julian Aleksander Kamiński i jego Piśmiennictwo polskie rolniczo-technologiczne od roku 1549 do 1835 (1836) [At the dawn of modern Polish subject bibliography. Julian Aleksander Kamiński and his Polish literature on agriculture and technology from 1549 till 1835 (1836)]. Folia Bibliologica, 58, 35–63. doi: 10.17951/b.2016.1.35 [in Polish].

Mazurkiewicz, Z. (1913). Odmiany owsów w doświadczeniach polowych w r. 1912 [Oat cultivars in field experiments in 1912]. Rolnik ‒ The Farmer, 84 (12), 227 [in Polish].

Michalewicz, J. (1993). Przemysł gorzelniany Galicji doby autonomicznej między monopolem dworskim a monopolem państwowym (XIX–XX w.): próba ujęcia modelowego [Galicia’s distillery industry in the autonomous period between the manorinal and state monopoly (19th – 20th centuries): A modelling approach]. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie. Z. 126: Prace Historyczne ‒ Academic Yearbook of the WSP in Cracow. Vol. 126: Historical Works (pp. 103–112) [in Polish].

Mieroszowska, E. (1890). Poradnik ogrodowy ku pożytkowi gospodyń wiejskich ułożony [A garden handbook for the benefit of rural housewives]. Kraków [in Polish].

Morawski, Z. (1902a). Porzeczki [Curant]. Głos Rolniczy ‒ Voice of the Farmers, 6, 88–89 [in Polish].

Morawski, Z. (1902b). Smrodynia [Black Currant]. Głos Rolniczy ‒ Voice of the Farmers, 7, 106 [in Polish].

Namysłowski, B. (1907). O niebezpiecznym mączniaku na agreście [On dangerous gooseberry mildew]. Ogrodnictwo ‒ Horticulture, 6, 161–163 [in Polish].

Namysłowski, B. (1913). Jak zwalczać mączniaka agrestu [How to fight gooseberry mildew]. Tygodnik Rolniczy ‒ Agricultural Weekly Magazine, 44, 689 [in Polish].

Noskowski, W. (1872). Podręcznik uprawy lnu i wyprawy włókna lnianego według najnowszych metod [A handbook on flax cultivation and flax fibre extraction following the latest methods]. Lwów [in Polish].

Oleskow, J. (1885). Podręcznik hodowli nasion gospodarskich na podstawie teorii i praktyki [A manual on seed growing based on theory and practice]. Lwów [in Polish].

Pawlik, S. (1902). W sprawie przemysłu cukrowniczego [On the sugar industry]. Kraków [in Polish].

Pawlik, S. (1903). Uwagi o wpływie literatury niemieckiej w XIX wieku na gospodarstwa w Polsce [Notes on the influence of the German literature on farms in Poland in the 19th century]. Tygodnik Rolniczy ‒ Agricultural Weekly Magazine, 48, 465–466 [in Polish].

Pawłowski, J. (1905). Znaczenie cukrownictwa dla Galicji [The importance of the sugar industry to Galicia]. Lwów [in Polish].

Pawłowski, J. (1928). Karpatski polonyny [Carpathian mountain meadows]. In J. Pawlikowski, Kaliendar Tovarystva «Silskyi hospodar» za 1929 r. ‒ Calendar of the "Farmer" society for the year 1929 (pp. 42–46). Lviv [in Polish].

Pierożyński, L. (1882). Kilka słów o sadownictwie i ogrodnictwie [A word on horticulture and gardening]. Lwów [in Polish].

Pilat, T. (Ed.). (1898). Wiadomości statystyczne o stosunkach krajowych [Statistical information on national relations]. (Vol. 16 (3)). Lwów: Druk. Związkowa [in Polish].

Pilat, T. (Ed.). (1900). Podręcznik Statystyki Galicji [Galicia Statistics Manual]. (Vol. 6 (1)). Lwów: Pierwsza Związkowa Drukarnja [in Polish].

Pilat, T. (Ed.). (1905). Wiadomości statystyczne o stosunkach krajowych [Statistical information on national relations]. (Vol. 20 (3)). Lwów: Druk. Związkowa [in Polish].

Pilat, T. (Ed.). (1911). Wiadomości statystyczne o stosunkach krajowych [Statistical information on national relations]. (Vol. 24 (1)). Lwów: Druk. «Mieszczańka» [in Polish].

Polepszyć można rodzaj porzeczek [It is possible to enhance the sort of currants]. (1887). Tygodnik Rolniczy ‒ Agricultural Weekly Magazine, 40, 330–331 [in Polish].

Prus, J. (1895). Pomór czyli zaraza trzody chlewnej: zmiany anatomopatologiczne [Plague or swine blight: Post-mortem signs]. Przegląd Weterynarski ‒ Veterinary Review, 10, 217; 241 [in Polish].

Pruski, W. (1925). Przyczynek do bibliografii dzieł o koniu w języku polskim [Contribution to the bibliography of works on horse in Polish]. Roczniki Nauk Rolniczych i Leśnych ‒ Yearbooks of Agricultural and Forestry Sciences, 13, 125–145 [in Polish].

Przerembel, Z. (1930). Polska bibliografia cukrownicza 1799–1929 [The Polish bibliography on sugar from 1799 till 1929]. Warszawa [in Polish].

Rewieński, S. (1890). Bibliografia rolniczo-technologiczna polska od r. 1800 aż do naszych czasów [The bibliography of Polish agriculture and technology from 1800 till the present day]. Encyklopedia rolnicza ‒ Encyclopedia of Agriculture (Vol. 1, pp. 339–450). Warszawa [in Polish].

Roehring, A. (1881). Sadownictwo [Orchading]. Lwów [in Polish].

Rolnictwo [Agriculture]. (1806). Dziennik Gospodarski Krakowski ‒ Economic Journal of Cracow, 4, p. 1 [in Polish].

Rolnictwo [Agriculture]. (1907). Encyklopedia (wydanie Macierzy Polskiej) ‒ Encyclopedia (Polish edition) (Vol. 2, p. 627). Lwów [in Polish].

Rutowski, T. (1883). Przemysł cukrowniczy, jego wpływ na rolnictwo i znaczenie w gospodarstwie narodowym. Przyczynek do rozwiązania kwestii krajowego przemysłu w Galicji [The sugar industry, its impact on agriculture and its significance for the national households. A contribution to solving the issue of domestic industry in Galicia]. Kraków [in Polish].

Schmidt, A. (1878). Katechizm hodowania drzew owocowych jako też rozpoznawania owoców według pewnych systemów i wyrabianie jabłecznika [Catechism of cultivating fruit trees as well as identifying fruit according to certain systems and making cider]. Lwów [in Polish].

Siewajcie konicze [Sowing of clover]. (1907). Głos Rolniczy ‒ Voice of the Farmers, 7, 101–102 [in Polish].

Sikorski, J.F. (1898). Mechaniczna uprawa gleby: podręcznik dla użytku praktycznych gospodarzy i uczniów szkół rolniczych [Mechanical soil cultivation: A handbook for practical use by farmers and students of agricultural schools]. Lwów [in Polish].

Skrzyński, S. (1883). Rys gospodarstwa krajowego w Galicji [An outline of a domestic farm in Galicia]. Lwów [in Polish].

Spyra, A. (1994). Browarnictwo Galicji doby autonomicznej [Brewing in Galicia]. Kraków [in Polish].

Styś, W. (1936). Wpływ uprzemysłowienia na ustrój rolny [The impact of industrialisation on the agricultural system]. Lwów [in Polish].

Stosunki Rolnicze R.P. [Agricultural Relations R.P.]. (1934). I, 98–102 [in Polish].

Suszenie koniczyny [Clover drying]. (1886). Tygodnik Rolniczy ‒ Agricultural Weekly Magazine, 25, 201–202 [in Polish].

Szybalski, F. (1887). Instrukcja dla dozorujących w stajniach [Instructions for stable handlers]. Tygodnik Rolniczy ‒ Agricultural Weekly, 33, 270–272 [in Polish].

Tabeau, J. (1901). Hodowla porzeczek i agrestu [Currants and gooseberries farming]. Głos Rolniczy ‒ Voice of the Farmers, 3, 36–38 [in Polish].

Tabeau, W. (1901). Hodowla malin [Raspberry farming]. Głos Rolniczy ‒ Voice of the Farmers, 6, 90 [in Polish].

Trzebiński, J. (1904). Nowy pasożyt na agreście [New gooseberry parasite]. Ogrodnictwo ‒ Horticulture, 7, 200–201 [in Polish].

Turnau, J. (1903). Obróbka buraków [Processing of beet]. Tygodnik Rolniczy ‒ Agricultural Weekly Magazine, 11, 103–105 [in Polish].

Walewski, C., & Gieysztor, J.K. (1890). Bibliografia rolniczo-technologiczna polska od r. 1800 aż do naszych czasów [The bibliography of Polish agriculture and technology from 1800 till the present day]. Encyklopedia rolnicza ‒ Encyclopedia of Agriculture (Vol. 1, pp. 328–339). Warszawa [in Polish].

Wnęk, J. (2010). Rozwój galicyjskiej ideologii przemysłu cukrowniczego w latach 1860–1918 [Development of the Galician sugar industry ideology in 1860–1918]. Gazeta Cukrownicza ‒ The Sugar Gazette, 5, 129; 132–135 [in Polish].

Wnęk, J. (2015). Popularyzacja wiedzy rolniczej w Galicji [Popularization of agricultural knowledge in Galicia]. Galicja. Studia i materiały ‒ Galicia. Studies and materials, 1, 61–98 [in Polish].

Wpływ nawozów potasowych na wzrost koniczyny [Effect of potassium fertilizers on clover growth]. (1913). Tygodnik Rolniczy ‒ Agricultural Weekly, 5, 70 [in Polish].

Wygoda, B. (1916). Uprawa roli. Studium społeczno-gospodarcze [Cultivation. Socio-economic study]. Lwów [in Polish].

Wykrętowicz, S. (1968). Fazy rozwoju przemysłu rolno-spożywczego na ziemiach polskich 1815–1939 [Stages of development of the agri-food industry in Poland through 1815 to 1939]. Pamiętnik Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie ‒ Diary of the General Meeting of Polish Historians in Lublin (Vol. 1). Warszawa [in Polish].

Zając, M. (1911). Nieco z historii win owocowych [Some history of fruit wines]. Ogrodnictwo ‒ Horticulture, 5, 148–151 [in Polish].

Żeleński, S. (1894). O korzyściach uprawy buraków cukrowych [On the benefits of sugar beet growing]. Tygodnik Rolniczy ‒ Agricultural Weekly Magazine, 36, 281–284 [in Polish].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-27

Номер

Розділ

Статті