ОКРУЖНИЙ ЛИСТ ПРОТОІГУМЕНА ВАСИЛЯ РОГОВСЬКОГО (12.11.1788)

Автор(и)

  • Юрій Стецик

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-2595.6/48.228470

Ключові слова:

окружний лист; капітула; управа; протоігумен; секретар

Анотація

Анотація. Мета дослідження – проаналізувати інформаційний зміст окружного листа, виокремивши основні тематичні частини. Методологія дослідження базується на використанні аналітичної та синтетичної критики джерел. Для встановлення об’єктивності інформації, за умов відсутності оригіналу листа, його відомості порівняно з іншими віднайденими нами рукописними копіями і стародрукованими примірниками. Наукова новизна вбачається у запровадженні вперше до широкого обігу окружного листа протоігумена Василя Роговського. Висновки. Визначено обставини (проведення Жидичинської генеральної й провінційної капітул) та мету (інформування про нововведення у василіанському законодавстві) укладення окружного листа. Представлено біографічний огляд авторів листування (протоігумена Василя Роговського, провінційного секретаря Адріана Шубовича). Проаналізовано структурні тематичні пункти листа: визначення провінційних податків; матеріальне забезпечення ченців-студентів; продаж речей померлого чернецтва; регламентація заупокійних богослужінь; орієнтація на зразкову поведінку діячів Чину; збільшення виплат для монахів-педагогів; встановлення вимог до проповідників; збереження одностайності у богослужбових обрядах; залучення студійних домів Чину для єпархіальних потреб; скорочення богослужбових обов’язків; упорядкування фінансово-майнової документації; подолання перешкод у духовному зростанні; про дотримання послуху та поваги до влади Чину і Церкви. Про вагоме значення змісту листа свідчить факт внесення його копії до вхідної документації актових книг Любарської монастирської канцелярії.

Біографія автора

Юрій Стецик

доктор історичних наук, доцент, професор кафедри історії України, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, вул. Івана Франка, 24, м. Дрогобич, Україна, індекс 82100 (stetsyk_u_o@ukr.net)

Посилання

Vavryk, M. (1958). Do istorii vasyliianskykh kapitul u Halychyni v XVIII–XIX stolitti [The history of the Basilian chapters in Galicia in the seventeenth and nineteenth centuries]. Zapysky ChSVV – Annals of OSBM (Ser. II, sec. II, vol. III (IX), iss. 1‒2), (pp. 46‒68). Romae: PP. Basiliani [in Ukrainian].

IR NB im. V. Vernadskoho – Іnstytut rukopysu Natsіonalnoi bіblіoteky іmeni V. Vernadskoho [Institute of Manuscripts of National Library of V. Vernadskiy] [in Polish].

LNNB im. V. Stefanyka. VR – Lvivska natsionalna naukova biblioteka imeni V. Stefanyka. Viddil rukopysiv [Scientific National Library of V. Stefanyk of Lviv. Sector of Manuscript] [in Latin].

Stetsyk, Ya. (2020). Obizhnyk protoihumena Yosafata Okhotskoho (30.11.1784) [Proto-Hegumen Josaphat Ohotskyj’s Circular Letter (30.11.1784)]. Problemy humanitarnykh nauk: zbirnyk naukovykh prats Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana Franka. Seriia Istoriia – Problems of Humanities. History Series: a collection of scientific articles of the Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, 5/47, 96–109. doi: https://doi.org/10.24919/2312-2595.5/47.217805 [in Ukrainian].

Lorens, B. (2014). Bazylianie prowincji koronnej w latach 1743–1780 [Basilians in the Crown Province during the years 1743‒1780]. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego [in Polish].

Welykyj, A., & Pidrutchnyj, P. (1979). Litterae Basilianorum in Terris Ucrainae et Bielarusjae (1601–1760). Zapysky ChSVV – Annals of OSBM (Ser. II, sec. III, vol. I–II). Romae: PP. Basiliani [in Latin].

Wojnar, M. (1954). De capitulis Basilianorum. Zapysky ChSVV – Annals of OSBM (Ser. II, sec. I, vol. III). Romae: PP. Basiliani [in Latin].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-27

Номер

Розділ

Статті