ПОЛІТИЧНІ РЕПРЕСІЇ ПРОТИ ТЕХНІЧНОЇ ІНТЕЛЕГЕНЦІЇ ДОНБАСУ НАПЕРЕДОДНІ НІМЕЦЬКО-РАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ

Автор(и)

  • Олександр Струченков
  • Олександр Романуха

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-2595.4/46.215327

Ключові слова:

НКВС, репресії, терор, тоталітаризм, технічна інтелігенція

Анотація

Анотація. Мета дослідження. Політичні репресії в СРСР напередодні німецько-радянської війни є найменш вивченими. Однак без їх аналізу неможливо повною мірою осягнути сутність сталінського тоталітарного режиму і тих кардинальних змін, які відбулися в радянському суспільстві в 19201930-і рр. Мета статті комплексний аналіз репресій проти технічної інтелігенції Донбасу в 1939 першій половині 1941 р. Завдання дослідження: 1) виявити причини і характер репресій проти технічних фахівців; 2) проаналізувати кількісний та якісний склад репресованих; 3) на основі архівно-слідчих справ розглянути механізм здійснення репресій; 4) порівняти репресії 19391941 рр. з репресіями «великого терору» 19371938 рр. Методологія дослідження базується на принципах історизму, системоутворення, наукового характеру, перевірки, об՚єктивності автора, поміркованого наративного конструктивізму і використання загальнонаукових (аналіз, синтез, узагальнення) та спеціально-історичних (історико-генетичний, історико-типологічний, історико-системні та ін.) методів. Наукова новизна полягає у введені до наукового обігу нових матеріалів, щодо репресій проти технічної інтелігенції Донбасу в передвоєнні роки, аналізу кількісного й якісного складу репресованих спеціалістів, вивченні механізму здійснення репресій, проведенні порівняльного аналізу з попередніми хвилями репресій. Висновки. Політичні репресії проти технічної інтелігенції Донбасу в передвоєнний період генетично пов՚язані з попереднім «великим терором» 19371938 рр. По-перше, вони були викликані боротьбою проти всіх, хто висловлював невдоволення тоталітарним режимом. По-друге, невиконання виробничих планів і аварії ставали підставою для звинувачень фахівців у політичних злочинах. По-третє, органи держбезпеки продовжували будувати обвинувальні висновки на самообмові заарештованих.

Рівночасно репресії 19391941 рр. мають певну специфіку. Значно скоротилися масштаби терору. Якщо у 19371938 рр. у Донбасі було заарештовано понад три тисяч фахівців, то в 19311941 рр. не більше 100. У більшості випадків справи розглядали судові органи. Привертає увагу менш суворий характер вироків. У 19371938 рр. було розстріляно 65,4 % всіх заарештованих ІТП, тоді як в 19391941 рр. 14,1 %, а кожен п՚ятий фахівець (21,2 %) був звільнений і реабілітований.

Біографії авторів

Олександр Струченков

кандидат історичних наук, доцент (iscander1209@gmail.com)

Олександр Романуха

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри туризму та країнознавства, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, вул. Трамвайна, 16, м. Кривий Ріг, Україна, індекс 50005 (Romanukha@donnuet.edu.ua)

Посилання

Arkhiv USBU DO – Arkhiv Upravlinnia Sluzhby bezpeky Ukrainy v Donetskii oblasti [Archive of the Security Service of Ukraine in Donetsk region] [in Ukrainian].

Borbacheva, L.V. (2004). Repressirovannaya nauka Donbassa: istoriya fabrikatsii politicheskikh «del» v Donetskom industrialnom institute v kontse 20–30-kh gg. v kontekste massovykh repressiy v strane i regione [Repressed science of Donbass: the history of fabrication of political "cases" in the Donetsk Industrial Institute in the late 1920s and 1930s in the context of massive repressions in the country and region]. Donetsk: Skhid vyd. dim [in Russian].

But, O.M., & Dobrov, P.V. (2002). «Ekonomichna kontrrevoliutsiia» v Ukraini v 20–30-ti roky ХХ stolittia ["Economic counter-revolution" in Ukraine in the 20–30s of the 20th century]. Donetsk: «UkrNTEK» [in Ukrainian].

Danylenko, V.M., Kasianov, H.V., & Kulchytskyi, S.V. (1991). Stalinizm na Ukraini: 20–30-ti roky [Stalinism in Ukraine: 20–30s]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Lykholobova, Z.H. (2006). Totalitarnyi rezhym ta politychni represii v Ukraini u druhii polovyni 1930-kh rokiv (perevazhno na materialakh Donetskoho rehionu) [Totalitarian regime and political repressions in Ukraine in the second half of the 1930s (mostly based on materials from the Donetsk region)]. Donetsk: Donetskoho nats. un-tu [in Ukrainian].

Nikolskiy, V.M. (1998). «Ottepel» 1939 goda? [The "thaw" of 1939?]. Pravda cherez roky: statti, spohady, dokumentyThe truth in years: articles, memoirs, documents, 2, 155–171. Donetsk [in Russian].

Nikolskyi, V.M. (1997). Zhertvy 1939 roku na Donechchyni [Victims of 1939 in Donetsk region]. Novi storinky istorii Donbasu: statti – New pages in the history of Donbass: articles, 5, 120–129. Donetsk: DonNU [in Ukrainian].

Nikolskyi, V.M. (2003). Represyvna diialnist orhaniv derzhavnoi bezpeky SRSR v Ukraini (kinets 1920-kh – 1950-ti rr.): istoryko-statystychne doslidzhennia [Repressive activity of the USSR state security bodies in Ukraine (late 1920s – 1950s): Historical and statistical research]. Donetsk: Vyd-vo DonNU [in Ukrainian].

Tronko, P.T., Danyliuk, Yu.Z., Reient, O.L. et al. (Comps.). (2004a). Reabilitovani istoriieiu. Donetska oblast [Rehabilitated by history. Donetsk region]. (Vols. 1–9). Donetsk: Vyd-vo KP «Rehion» [in Ukrainian].

Tronko, P.T., Danyliuk, Yu.Z., Reient, O.L. et al. (Comps.). (2004b). Reabilitovani istoriieiu. Luhanska oblast [Rehabilitated by history. Luhansk region]. (Vols. 1–3). Luhansk [in Ukrainian].

Shapoval, Yu.I. (1993). Ukraina 20–50-kh rokiv: storinky nenapysanoi istorii [Ukraine of the 20–50s: pages of unwritten history]. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-02

Номер

Розділ

Статті