ПРАГМАТИЧНІ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ՚ЯТІ У ПРОБЛЕМНОМУ ПОЛІ ПОЛІТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Автор(и)

  • Ірина Тимків

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-2595.4/46.215325

Ключові слова:

історична пам՚ять, політичне виховання, освіта, молодь, політика

Анотація

Анотація. Мета статті – окреслити функціональний потенціал історичної пам՚яті та проаналізувати її роль у практиках і стратегіях політичного виховання молоді. Методологічною основою дослідження слугують провідні принципи наукового пізнання: науковості, системності, історизму та плюралізму. Статтю виконано із використанням таких методів, як проблемно-хронологічний, системно-структурний, логіко-аналітичний, емпірико-теоретичний. Наукова новизна. Доведено, що звернення до історичної пам՚яті може стати дієвим інструментом політичної освіти та виховання молоді, однак воно безпосередньо залежить від цілей, які ставлять перед собою держава і влада. Висновки. Визначено особливості політичного виховання в Україні й проаналізовано вплив на цей процес основних компонентів історичної пам՚яті, її соціокультурний і духовний простір. Процес політичного виховання багатогранний за метою, завданнями, змістовим наповненням, формами, методами і прийомами. Здійснення політичного виховання із врахуванням прагматизму історичної пам՚яті як його актуального складника вимагає оновлення змісту і методів вивчення соціально-гуманітарних дисциплін та створення у державі системи політичної освіти і виховання.  Ключовими рисами історичної пам՚яті, що розкривають її прагматичні концептуалізації, визначено емоційну забарвленість та вибірковість. Прагматична зорієнтованість історичної пам՚яті визначає вибір чинних історичних осіб та подій. У такий спосіб героями національно-державницької версії історії стають персоналії, які є своєрідними символами становлення і утвердження державності.

Біографія автора

Ірина Тимків

кандидат філософських наук, викладач кафедри філософії та суспільних наук, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, вул. Максима Кривоноса, 2, м. Тернопіль, Україна, індекс 46027 (irinavasiruk@ukr.net)

Посилання

Buriak, L. (2012). Sotsiokulturnyi ta dukhovnyi chasoprostir natsionalnoi pamiati: problema strukturuvannia [Socio-cultural and spiritual space-time of national memory: the problem of structuring]. Natsionalna ta istorychna pamiat – National and historical memory, 4, 42–51 [in Ukrainian].

Buiak, B. (2012). Politychne vykhovannia molodi (filosofsko-osvitnii aspekt) [Political education of youth (philosophical and educational aspect)]. Ternopil: Vyd-vo TNPU im. V. Hnatiuka [in Ukrainian].

Vyshnevskyi, O. (2008). Teoretychni osnovy suchasnoi ukrainskoi pedahohiky [Theoretical foundations of modern Ukrainian pedagogy]. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].

Hanzhurov, Yu. (n.d). Do pytannia aktualizatsii kontseptiv natsionalnoi pamiati [To the question of actualization of the concept of national memory]. Retrieved from http://www.memory.gov.ua/publication/do-pitannya-aktualizatsii-kontseptiv-natsionalnoi-pam-yati [in Ukrainian].

Hyrych, I. (2011). Kontseptualni problemy istorii Ukrainy [Conceptual problems of Ukrainian history]. Ternopil: Navchalna knyha – Bohdan [in Ukrainian].

Hrytsai, S. (2009). Aktualni problemy hromadsko-politychnoho vykhovannia [Current issues of socio-political education]. Retrieved from http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VKhnpu_filos/2009_29/11.html [in Ukrainian].

Kebuladze, V. (2013). Pamiat i zabuttia [Memory and oblivion]. Filosofska dumka – Philosophical thought, 6, 29–35 [in Ukrainian].

Korzh, H. (2012). Istorychna pamiat u stratehiiakh natsionalno-patriotychnoho vykhovannia [Historical memory in the practices and strategies of political education]. (Extended abstract of candidate՚s thesis). Kharkiv [in Ukrainian].

Makarenko, A. (1990). O vospitanii [About education]. Moskva: Politizdat [in Russian].

Nahorna, L. (2012). Istorychna pamiat: teorii, dyskursy, refleksii [Historical memory: theories, discourses, reflections]. Kyiv : IPiEND im. I.F. Kurasa NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Polianskyi, V. (1999). Istoricheskaya pamyat v etnicheskom samosoznanii narodov [Historical memory in the ethnic identity of the people]. Sotsis ‒ Socis, 3, 11–20 [in Russian].

Posnova, H. (2004). Osoblyvosti politychnoi kultury molodi [Features of political culture of youth]. Sotsialna psykholohiia: Ukrainskyi naukovyi zhurna – Social psychology: Ukrainian scientific journal, 6, 17–26 [in Ukrainian].

Riabov, S. (1994). Struktura i funktsii znan pro polityku [Structure and functions of policy knowledge]. Politychni pytannia – Political questions, 1, 167–169 [in Ukrainian].

Sevastianova, O. (2013). Problema vykhovannia v pedahohichnii spadshchyni [The problem of education in the pedagogical heritage]. Visnyk LNU imeni Tarasa Shevchenka – Bulletin of Luhansk Taras Shevchenko National University, 7 (266), pt. II, 126–132 [in Ukrainian].

Tsarenko, O. (2011). Osoblyvosti formuvannia politychnoi svidomosti v protsesi politychnoi sotsializatsii [Features of the formation of political consciousness in the process of political socialization]. Naukovi pratsi. PolitolohiiaScientific works. Politology, 163 (175), 108–112. Mykolaiv: Vyd-vo ChDU im. Petra Mohyly [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-02

Номер

Розділ

Статті