ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ПРИМУСОВІ ПЕРЕСЕЛЕНЦІ НА ТЕРЕНАХ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ: ДОСВІД ВИВЧЕННЯ ЕГО-ДЖЕРЕЛ

Автор(и)

  • Юрій Іріоглу

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-2595.4/46.215324

Ключові слова:

Південна Україна, примусове переселення, его-джерела

Анотація

Анотація. Мета дослідження з՚ясувати ступінь репрезентативності его-джерел у відображенні проблематики соціокультурного сприйняття селянськими громадами Південної України переселенців із західних регіонів у 1940–1950-х рр. та їх обопільної адаптації в умовах домінування радянських ідеологічних штампів і образів.

Методологія дослідження базується на принципах об՚єктивності, історизму та всебічності, загальнонаукових (аналіз, синтез, узагальнення), історичних (історико-генетичний, історико-типологічний, історико-системний) та міждисциплінарних (текстуальний аналіз) методах. Наукова новизна полягає у проведенні комплексного аналізу інформаційних можливостей его-джерел, у вигляді усних історій, до відображення сукупності явлень щодо західноукраїнських примусових переселенців на територію Південної України в комунікаційній системі «прийшлий – місцевий»; виділено набір культурних образів, що побутують у пам՚яті південноукраїнського селянства та визначено їхню двошаровість, зумовлену ідеологічними й соціокультурними чинниками. Висновки. Комплекс усних наративів південноукраїнського селянства відзначається високою інформативною віддачею у проблематиці  примусових переселенців із Західної України; відображені в усних історіях персональні переживання чи споглядання процесу переселення сприяли формуванню специфічних образів «прийшлих» у селян Південної України, що поєднували в собі одночасно ідеологічні штампи та досвід особистого побутового й виробничого спілкування; можна констатувати негативний вплив радянських ідеологем на уявлення щодо західних переселенців, посилених свідомим підкресленням владою пільговості цієї категорії громадян на фоні тотального повоєнного зубожіння місцевого населення; водночас спостерігається виважене ставлення до «западенців» з боку південноукраїнського населення, що ґрунтується на домінуванні постулатів аграрного суспільства, як-то, визнанні їх працьовитості та факті обопільного подолання труднощів колгоспного життя «прийшлими» і «місцевими».

Біографія автора

Юрій Іріоглу

кандидат історичних наук, доцент кафедри джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін, Запорізький національний університет, вул. Жуковського, 66, м. Запоріжжя, Україна, 69002 (uirioglu@ukr.net)

Посилання

Vynohradska, H. (2008). Deportatsii ukraintsiv z Polshchi 1944–1947 rr.: problemy periodyzatsii ta obstavyny pereselennia (za materialamy usnykh opovidei deportovanykh) [Deportations of Ukrainians from Poland in 1944–1947: problems of periodization and circumstances of resettlement (based on oral stories of deportees)]. Skhid–Zakhid: Istoryko-kulturolohichnyi zbirnykEast–West: History-culturological collection, 11–12, 243–250. Retrieved from http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/28352 [in Ukrainian].

Hontar, T. (2005). Sotsialna adaptatsiia pereselentsiv iz Polshchi do URSR 1944–1946 rr. yak selianska problema [Social adaptation of immigrants from Poland to the USSR in 1944–1946 as a peasant problem]. Ukrainskyi selianynUkrainian peasant, 9, 231–234. Cherkasy. Retrieved from https://www.twirpx.com/file/2626788/ [in Ukrainian].

Hrinchenko, H. (2004). Tekstualnyi analiz usno-istorychnoho svidchennia (na prykladi usnykh interviu z kolyshnimy «ostarbaiteramy» Kharkivskoi oblasti) [Textual analysis of oral-historical evidence (on the example of oral interviews with former "ostarbeiters" of the Kharkiv region)]. Skhid–Zakhid: Istoryko-kulturolohichnyi zbirnykEast–West: History-culturological collection, 6, 151–170. Kharkiv; Kyiv. Retrieved from https://keui.files.wordpress.com/2010/12/11_grinchenko.pdf [in Ukrainian].

Kabachii, R. (2009). Pereselennia ukraintsiv iz Polshchi do URSR v 1944–1946 rr. ochyma istorykiv-ukraintsiv Polshchi ta Ukrainy [Resettlement of Ukrainians from Poland to the Ukrainian SSR in 1944–1946 through the eyes of Ukrainian historians from Poland and Ukraine]. Ukrainskyi istorychnyi zbirnykUkrainian historical collection, 12, 426–236. Kyiv. Retrieved from http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/10612/50-Kabachii.pdf?sequence=1 [in Ukrainian].

Kalakura, Ya. (2014). Deportatsii ukraintsiv i poliakiv pid vyhliadom «obminu naselenniam» (do 70-richchia liublinskoi uhody) [Deportations of Ukrainians and Poles under the guise of "population exchange" (to the 70th anniversary of the Lublin agreement)]. Istorychnyi arkhiv. Naukovi studiiHistorical archive. Scientific studies, 13, 39–49. Mykolaiv: Vyd-vo ChDU im. Petra Mohyly. Retrieved from http://dspace.nbuv.gov.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/76914/05-Kalakura.pdf?sequence=1 [in Ukrainian].

Makarchuk, V. (2016). Obmin naselenniam pry vrehuliuvanni pisliavoiennykh kordoniv Ukrainskoi RSR (za pidsumkamy Druhoi svitovoi viiny 1939–1945 rr.) [Population exchange in the settlement of the postwar borders of the Ukrainian SSR (following the results of the Second World War 1939–1945)]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Seriia: Yurydychni naukyBulletin of the National University "Lviv Polytechnic". Series: Legal Sciences, 850, 451–460. Lviv. Retrieved from http://ena.lp.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/ntb/37441/67_451-460.pdf?sequence=1&isAllowed=y [in Ukrainian].

Myshchak, I. (2009). Sotsialno-ekonomichni ta kulturni peretvorennia na zakhidnoukrainskykh zemliakh pislia vkliuchennia yikh do skladu URSR: novitnia istoriohrafiia [Socio-economic and cultural transformations in the western Ukrainian lands after their incorporation into the USSR: the latest historiography]. Istoryko-heohrafichni doslidzhennia v UkrainiHistorical and geographical research in Ukraine, 11, 276–287. Retrieved from http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/13209/21-Mischak.pdf?sequence=1 [in Ukrainian].

Pavliv, Yu. (2018). Deportatsii ukraintsiv z polsko-ukrainskoho prykordonnia 1944–1951 rr. u rehionalnii pamiati Ukrainy [Deportations of Ukrainians from the Polish-Ukrainian border in 1944–1951 in the regional memory of Ukraine]. (Candidate՚s thesis). Lviv. Retrieved from http://www.inst-ukr.lviv.ua/download.php?downloadid=448 [in Ukrainian].

Pron, T. (2009). Radiansko-polskyi obmin diliankamy terytorii 1951 r. u perekazakh boikiv stepu Ukrainy [Soviet-Polish exchange of territories in 1951 in the legends of the steppe Boykos of Ukraine]. Naukovi zapysky: zbirnyk prats molodykh vchenykh ta aspirantivScientific notes: a collection of works of young scientists and graduate students, 19 (2), 264–273. Kyiv. Retrieved from http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/71094/21-Pron.pdf?sequence=1 [in Ukrainian].

Surzhikova, N. (2014). Ego-dokumenty: intellektualnaya moda ili osoznannaya neobkhodimost? (Vmesto predisloviya) [Ego Documents: Intellectual Fashion or Conscious Necessity? (Instead of a preface)]. Istoriya v ego-dokumentakh: issledovaniya i istochniki History in ego documents: research and sources. Ekaterinburg [in Russian].

Usna istoriia Stepovoi Ukrainy [Oral history of steppe Ukraine]. (2008–2012). Zaporizhzhia [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-02

Номер

Розділ

Статті