DOI: https://doi.org/10.24919/2312-2595.1/43.184268

MYKHAILO HRUSHEVSKY IN REFLECTION OF CZECH HISTORIOGRAPHY AT THE END OF XIX – BEGINNING OF XX CENTURY

Vitalii Telvak, Viktoria Telvak

Анотація


Анотація. Мета дослідження полягає у реконструкції чеської рецепції різнопланової діяльності М. Грушевського наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Методологічне підґрунтя роботи становить міждисциплінарний підхід. Важливу роль відіграв біографічний метод, що передбачає вивчення історичних явищ і процесів через призму життя та творчості окремих помітних представників епохи. Наукова новизна статті полягає у спробі комплексного аналізу чеської рецепції різнопланової діяльності М. Грушевського наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Висновки. Чеська наука в своїх оцінках творчої діяльності М. Грушевського була об’єктивною та загалом досить прихильною. Доброзичливість та об’єктивність чеських учених при зверненні до наукового доробку автора «Історії України-Руси» є особливо помітною при порівнянні з емоційними характеристиками його доробку з боку російських і польських колег. Відсутність взаємних історичних претензій, важкий досвід імперського гніту, традиційно міцні чесько-українські культурні взаємини, особисті приязні стосунки вченого з чоловими представниками наукового світу Богемії створили сприятливу атмосферу для побудови доволі гармонійного міжнаціонального історіографічного діалогу, в якому М. Грушевський відігравав роль лідера. Попри скептичне ставлення до антинорманізму автора «Історії України-Руси» та деякі застереження щодо сміливості його історичного моделювання, чеські вчені з великим визнанням ставилися до різнобічної культурної діяльності українського колеги, уважно відстежуючи появу його наукових творів. Найбільше визнання чеських учених здобула науково-організаційна праця М. Грушевського, що, на їх переконання, легітимізувала українознавство як важливий напрям славістичних студій.


Ключові слова


М. Грушевський; «Історія України-Руси»; рецепція; рецензія; чеська історіографія

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Bidlo, J. (1910). Niderle L. Slovanský Svét [Niederle L. Slavonic World]. Českỳ Časopis Historickỳ – Czech Historical Journal, 16, 68–71 [in Czech].

Boczkowski, H. (1910). Mykh. Hrushevskyi. Studii z polia suspilnykh nauk i statystyky. Lviv, 1909 [Mykh. Hrushevsky. Studies in the field of social sciences and statistics. Lviv, 1909]. Slovansky Přehled – Slavic Revue, 12, 478–479 [in Czech].

Brož, R. (1904). Probuzeni maloruského národa [Awakening of the Little Russian nation]. Slovansky Přehled – Slavic Revue, 6, 360–401 [in Czech].

Č. (1907). M. Hrushevskyi: K polsko-ukraynskym otnoshenyiam Halytsiy. Kyev, 1905. Str. 112 [M. Hrushevsky: Towards Polish-Ukrainian relations in Galicia. Kiev, 1905. P. 112]. Slovansky Přehled – Slavic Revue, 9, 284 [in Czech].

Čeněk, Zibrt. (1905). M. Hrushevskii. Ocherk ystoriy ukraynskaho naroda. S.-Peterburh. 1904 [M. Hrushevsky. Essay on the history of the Ukrainian people. St. Petersburg. 1904]. Časopis Musea Kràlovstvi Českého The Journal of the Czech Kingdom Museum, 79, 197 [in Czech].

Čeněk, Zibrt. (1906). Hruševіkyj Michael. Geschichte des Ukrainischen (Ruthenischen) Volkes. 1906 [Hrushevsky Michael. History of the Ukrainian (Ruthenian) People. 1906]. Časopis Musea Kràlovstvi Českého – The Journal of the Czech Kingdom Museum, 80, 483–484 [in Czech].

ch. (1908). Malorusové [Little Russian]. Slovansky Přehled – Slavic Revue, 10, 473 [in Czech].

Franko, I. (1899). Literatura ukrajinsko-rusinská r. 1898 [Ukrainian-Rusyn literature in 1898]. Slovansky Přehled – Slavic Revue, 1, 385–390 [in Czech].

Hnatiuk, V. (1903). Ze Lvova [From Lviv]. Slovansky Přehled – Slavic Revue, 5, 128, 180 [in Czech].

Hrushevskyi Mykh. Istoriia Ukrainy-Rusy. T. I. U Lvovi, 1898 [Hrushevsky Mih. History of Ukraine-Rus. Vol. I. In Lviv, 1898]. (1899). Věstnik Slovanskỳch Starožytnosti – The Slavonic Antiquities Journal, 2, 54 [in Ukrainian].

Hrushevskyi, M. (1903). Věstník slovanské filologie a starožitností, vydavaji L. Niederle, F. Pastrnek, J. Polivka, J. Zubaty. P.I. Praha. 262 s. P. II. 1902 [Journal of Slavic Philology and Antiques, published by L. Niederle, F. Pastrnek, J. Polivka, J. Zubaty. P.I. Prague. 262 p. P. II. 1902]. Zapysky Naukovoho tovarystva imeni Shevchenka – Notes of the Shevchenko Scientific Society, 53, 2 [in Ukrainian].

Hrushevskyi, M. (1992). Avtobiohrafiia, 1906 [Autobiography, 1906]. Velykyi Ukrainets: materialy z zhyttia ta diialnosti M.S. Hrushevskoho – Great Ukrainian: Proceedings from the life and work of M.S. Hrushevsky (pp. 197–213). Кyiv [in Ukrainian].

Hrushevskyi, M. (Ed.). (1898). Literaturno-naukovyj vistnyk [Literary and scientific journal]. Česki lid – Czech people, 7, 235 [in Czech].

Ishchenko, D.V. (2001). Kontakty M.S. Hrushevskoho z cheskoiu profesuroiu u konteksti ukrainsko-cheskykh zviazkiv [M.S. Hrushevsky’s contacts with the Czech professors in the context of Ukrainian-Czech relationships]. Mahisterium, 7, 84–88 [in Ukrainian].

J.P. [Polivka J.]. (1905). Zpràvy [News]. Českỳ Časopis Historickỳ – Czech Historical Journal, 11, 468–469 [in Czech].

K. K. [Kadlec K.]. (1913a). Grushevskiі M. Istoriia ukrainskogo kazachestva do soedineniia s Moskovskim gosudarstvom. T. 1: Do nachala XVII veka. Kiev, 1913 [Hrushevsky M. History of the Ukrainian Cossacks before joining the Moscow State. Vol. 1: Until the beginning of the XVII century. Kiev, 1913]. Sbornīk Vēd Prāvnīch a Stātnīch – The Journal of legal and public sciences, 13, 437–442 [in Czech].

K. K. [Kadlec K.]. (1913b). Grushevskii Mikh. Illiustrirovannaia istoriia Ukrainy. Sankt-Peterburg, 1913 [Hrushevsky Mikh. Illustrated History of Ukraine. Saint Petersburg, 1913]. Sbornīk Vēd Prāvnīch a Stātnīch – The Journal of legal and public sciences, 13, 196 [in Czech].

K. K. [Kadlec K.]. (1915). Grushevskiі M. Istoriia ukrainskogo kazachestva do soedineniia s Moskovskim gosudarstvom. T. 2: Pervye desiatiletiia XVII veka. Kiev, 1914 [Hrushevsky M. History of the Ukrainian Cossacks before joining the Moscow State. Vol. 2: Until the beginning of the XVII century. Kiev, 1914]. Sbornīk Vēd Prāvnīch a Stātnīch – The Journal of legal and public sciences, 15, 57–60 [in Czech].

Kadlec, K. (1909a). Mychajlo Hruševśkyj [Mykhailo Hrushevskyi]. Slovansky Přehled – Slavic Revue, 11, 163–167 [in Czech].

Kadlec, K. (1909b). Hruševśkyj Mychajlo. Istorija Ukrainy-Rusy (6 svazek, Lvov, 1907) a Geschichte des ukrainischen (ruthenischen) Volkes (I sv. Lipsko, 1906) [Mykhailo Hrushevsky. History of the Ukraine-Rus (6th volume, Lviv, 1907) and History of the Ukrainian (Ruthenian) People (I vol. Leipzig, 1906)]. Sbornīk Vēd Prāvnīch a Stātnīch – The Journal of legal and public sciences, 9, 298–305 [in Czech].

Kadlec, K. (1912). Mykhailo Hrushevskyi. Iliustrovana istoriia Ukrainy. Kyiv–Lviv, 1911 [Mykhailo Hrushevskyi. Illustrated History of Ukraine. Kyiv–Lviv, 1911]. Časopis Musea Kràlovstvi Českého – The Journal of the Czech Kingdom Museum, 86, 177–178 [in Czech].

Kadlets, K. (1909). Mykhailo Hrushevskyi [Mykhaylo Hrushevsky]. Kameniari – Stonemasons, 17, 1–3 [in Ukrainian].

Korduba, M. (1899). Hrushevskyi Mykhailo. Istoriia Ukrainy-Rusy. T. 1: Do pochatku XI vika. U Lvovi, 1898 [Hrushevsky Mykhailo. History of Ukraine-Rus. Vol. 1: By the beginning of the XI century. In Lviv, 1898]. Věstnik Slovanskỳch Starožytnosti – The Slavonic Antiquities Journal, 2, 63–67 [in Ukrainian].

Krypiakevych, I. (1992). Hrushevskyi Mykhailo. Zhyttia i diialnist [Hrushevsky Mykhailo. Life and activities]. Velykyi Ukrainets: materialy z zhyttia ta diialnosti M.S. Hrushevskoho – Great Ukrainian: Proceedings from the life and work of M.S. Hrushevsky (pp. 448–483). Кyiv [in Ukrainian].

Lepkyj, B. (1907). Zukrajinské vědy [Ukrainian science]. Slovansky Přehled – Slavic Revue, 9, 15–16 [in Czech].

М. H. [Hrushevsky M.]. (1901). Věstnik slovanských starožitnosti, vydává Dr. Lubor Niderle, III, 1899; IV, 1900 [Journal of Slavic Antiques, published by Dr. Lubor Niderle, III, 1899; IV, 1900]. Zapysky Naukovoho tovarystva imeni Shevchenka – Notes of the Shevchenko Scientific Society, 42, 1–2 [in Ukrainian].

Ml. [Máchal J.]. (1914). Ukrainskij narod v jego proṧlom i nastojaṧčem [The Ukrainian people in the past and the aspirant]. Časopis Musea Kràlovstvi Českého – The Journal of the Czech Kingdom Museum, 88, 358–359 [in Czech].

Ml. [Máchal J.]. (1914). Zapysky Naukovoho tovarystva im. Ševčenka. Roč. XXII, 1913 [Notes of the Shevchenko Scientific Society. Yearbook 22, 1913]. Časopis českého museum – The Journal of the Czech Museum, 88, 358–359 [in Czech].

Na oslavu desítiletého působení Michala Hruṧevského ve Lvové [To celebrate Michal Hrushevsky’s ten years in Lvov]. (1906). Českỳ Časopis Historickỳ – Czech Historical Journal, 14, 503–504 [in Czech].

Naukovyi Zbirnyk prysviachenyi profesorovy Mykhailovy Hrushevskomu uchenykamy i prykhylnykamy z nahody Yoho desiatylitnoi naukovoi pratsi v Halychyni (1894–1904) [The Scientific Collection is devoted to Professor Mikhaylo Hrushevsky’s students and supporters on the occasion of his ten-year scientific work in Galicia (1894–1904)]. (1906). Lviv [in Ukrainian].

Naulko, V. (2006). Lysty Liubora Niderle do Mykhaila Hrushevskoho [Letters from Lubor Niederle to Mikhaylo Hrushevsky]. Ukrainskyi arkheohrafichnyi shchorichnyk. Nova seriia – Ukrainian archeographic yearbook. New series, 10/11, 620–637 [in Ukrainian].

Pasternek, F. (1900). Zapysky Naukovoho tovarystva im. Ševčenka [Notes of the Shevchenko Scientific Society]. Listy filologické – Philological letters, 27, 308–310 [in Czech].

Polivka, J. (1908). Prof. T.D. Florinskij, Slavjanskoje plemja [Prof. T.D. Florinsky. Slavic tribe]. Českỳ Časopis Historickỳ – Czech Historical Journal, 16, 85–90 [in Czech].

Slavik, J. (1908). Hruševśkyj Michael. Geschichte des ukrainischen (ruthenischen) Volkes. Leipzig: Teubner, 1906. I Band [History of the Ukrainian (Ruthenian) People. Leipzig: Teubner, 1906. Vol. 1]. Českỳ Časopis Historickỳ – Czech Historical Journal, 2, 214–215 [in Czech].

Slavik, J. (1910). Hruševskyj Michajlo. Istorija ukrainskoj Kozaččini. T. 1. Do roku 1625. Kijev–Lvov, 1909… [Mykhailo Hrushevskyi, History of Ukrainszn Cossacks. Vol. 1. Until 1625. Kyiv–Lviv, 1909…]. Českỳ Časopis Historickỳ – Czech Historical Journal, 16, 335 [in Czech].

Telvak, V. (2008). Cheska hrushevskiana pershoi tretyny XX stolittia [Czech Hrushevsky Studies in the first third of the twentieth century]. Istoriohrafichni doslidzhennia v Ukraini – Historiography Research in Ukraine, 19, 240–258 [in Ukrainian].

Začal vycházeti nový ukrajinský védecký časopis Zapysku ukrajinskoho naukovoho tovarystva v Kyjivi [New Ukrainian scientific journal Notes of the Ukrainian Scientific Society in Kyjiv started to be published]. (1909). Českỳ Časopis Historickỳ – Czech Historical Journal, 15, 269 [in Czech].

Zpràvy [News]. (1899). Českỳ Časopis Historickỳ – Czech Historical Journal, 5, 392 [in Czech].

Zpràvy [News]. (1909). Českỳ Časopis Historickỳ – Czech Historical Journal, 15, 498–499 [in Czech].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN:2312-2595 (Print) ISSN:2664-3715 (Online)