DOI: https://doi.org/10.24919/2312-2595.26.174275

ДРІБНОШЛЯХЕТСЬКІ РОДИ СЯНОЦЬКОЇ ЗЕМЛІ НА ПЕРЕМИЩИНІ У XVI – НА ПОЧ. XVII СТ

Ігор СМУТОК

Анотація


У статті розглядаються міграції шляхти із Сяноцької землі на схід до сусідньої Перемиської землі. З’ясовується, які роди або їхні відгалуження були задіяні у цій міграції. Автор описав обставини, за яких відбувалася міграція, показав, коли і де саме вони осіли на Перемищині. Він дійшов висновку, що міграція сяноцької шляхти відбувалася за кількох обставин: набуття земельної власності, одруження з вихідцями Перемищини та отримання пожиттєвого володіння у Самбірському та Перемиському староствах


Ключові слова


шляхта; рід; переселення; Сяноцька земля; одруження

Повний текст:

PDF

Посилання


І. Центральний державний історичний архів України у Львові

(далі – ЦДІА України у м. Львові). – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 34.

ІІ. ЦДІА України у м. Львові. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 36.

ІІІ. ЦДІА України у м. Львові. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 37.

IV. ЦДІА України у м. Львові. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 60.

V. ЦДІА України у м. Львові. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 61.

VI. ЦДІА України у м. Львові. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 290.

VII. ЦДІА України у м. Львові. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 293.

VIII. ЦДІА України у м. Львові. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 295.

IX. ЦДІА України у м. Львові. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 297.

X. ЦДІА України у м. Львові. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 299.

XI. ЦДІА України у м. Львові. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 301.

XII. ЦДІА України у м. Львові. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 302.

XIII. ЦДІА України у м. Львові. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 303.

XIV. ЦДІА України у м. Львові. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 305.

XV. ЦДІА України у м. Львові. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 306.

XVI. ЦДІА України у м. Львові. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 307.

XVII. ЦДІА України у м. Львові. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 310.

XVIII. ЦДІА України у м. Львові. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 312.

XIX. ЦДІА України у м. Львові. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 313.

XX. ЦДІА України у м. Львові. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 316.

XXI. ЦДІА України у м. Львові. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 321.

XXII. ЦДІА України у м. Львові. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 322.

XXIII. ЦДІА України у м. Львові. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 323.

XXIV. ЦДІА України у м. Львові. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 325.

XXV. ЦДІА України у м. Львові. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 326.

XXVI. ЦДІА України у м. Львові. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 327.

XXVII. ЦДІА України у м. Львові. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 328.

XXVIII. ЦДІА України у м. Львові. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 329.

XXIX. ЦДІА України у м. Львові. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 330.

XXX. ЦДІА України у м. Львові. – Ф. 14. – Оп. 1. – Спр. 24.

XXXI. ЦДІА України у м. Львові. – Ф. 14. – Оп. 1. – Спр. 34.

XXXII. ЦДІА України у м. Львові. – Ф. 14. – Оп. 1. – Спр. 35.

XXXIII. ЦДІА України у м. Львові. – Ф. 14. – Оп. 1. – Спр. 43.

XXXIV. ЦДІА України у м. Львові. – Ф. 14. – Оп. 1. – Спр. 45.

XXXV. ЦДІА України у м. Львові. – Ф. 14. – Оп. 1. – Спр. 46

XXXVI. ЦДІА України у м. Львові. – Ф. 14. – Оп. 1. – Спр. 47.

XXXVII. ЦДІА України у м. Львові. – Ф. 14. – Оп. 1. – Спр. 48.

XXXVIII. ЦДІА України у м. Львові. – Ф. 14. – Оп. 1. – Спр. 49.

XXXIX. ЦДІА України у м. Львові. – Ф. 14. – Оп. 1. – Спр. 51.

XL. ЦДІА України у м. Львові. – Ф. 14. – Оп. 1. – Спр. 57.

XLI. ЦДІА України у м. Львові. – Ф. 14. – Оп. 1. – Спр. 59.

XLII. ЦДІА України у м. Львові. – Ф. 14. – Оп. 1. – Спр. 62.

XLIII. ЦДІА України у м. Львові. – Ф. 14. – Оп. 1. – Спр. 63.

XLIV. ЦДІА України у м. Львові. – Ф. 14. – Оп. 1. – Спр. 65.

XLV. ЦДІА України у м. Львові. – Ф. 14. – Оп. 1. – Спр. 67.

XLVI. ЦДІА України у м. Львові. – Ф. 14. – Оп. 1. – Спр. 70.

XLVII. ЦДІА України у м. Львові. – Ф. 14. – Оп. 1. – Спр. 71.

XLVIII. ЦДІА України у м. Львові. – Ф. 14. – Оп. 1. – Спр. 72.

XLIX. ЦДІА України у м. Львові. – Ф. 14. – Оп. 1. – Спр. 73.

L. ЦДІА України у м. Львові. – Ф. 14. – Оп. 1. – Спр. 79.

LI. ЦДІА України у м. Львові. – Ф. 14. – Оп. 1. – Спр. 81.

LII. ЦДІА України у м. Львові. – Ф. 14. – Оп. 1. – Спр. 89.

LIII. ЦДІА України у м. Львові. – Ф. 14. – Оп. 1. – Спр. 90.

LIV. ЦДІА України у м. Львові. – Ф. 14. – Оп. 1. – Спр. 92.

LV. ЦДІА України у м. Львові. – Ф. 14. – Оп. 1. – Спр. 96.

LVI. Наукова бібліотека Львівського національного

університету ім. І. Франка. Відділ рукописних, стародрукованих та

рідкісних книг ім. Ф.П. Максименка (далі – НБ ЛНУ. ВРСРК). – Архів

Самбірської економії. – Спр. 517/ІІІ.

LVII. НБ ЛНУ. ВРСРК. – Архів Самбірської економії. – Спр. 518/ІІІ.

LVIII. НБ ЛНУ. ВРСРК. – Архів Самбірської економії. –

Спр.548/ІІІ.

LIX. Львівська наукова бібліотека НАН України ім. В.Стефаника.

Відділ рукописів. – Ф. 5 “Оссолінські”. – Спр.2837/ІІІ

LX. Archiwum Glówne Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum

Zamojskich. – Nr. 2978.

Селянський рух на Україні 1569 − 1647 рр. Збірник

документів і матеріалів. – К. : Наук. думка, 1993.

Matricularum Regni Poloniae Summaria (далі – MRPS). –

Varsovia, 1961. – P. 5, vol. 1.

MRPS. – Varsovia, 1965. – P.5, V.2.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN:2312-2595 (Print) ISSN:2664-3715 (Online)