DOI: https://doi.org/10.24919/2312-2595.26.174271

ВЧИТЕЛЬСТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ ДРОГОБИЧЧИНИ В ПЕРІОД НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ (1941 – 1944)

Микола ГАЛІВ

Анотація


У статті на основі аналізу архівних документів, матеріалів пресових видань та досліджень науковцівісториків розкривається становище учительських кадрів початкових та середніх шкіл Дрогобицької округи дистрикту “Ґаліція” (1941 – 1944). Зокрема проаналізовано такі аспекти: зміни чисельності та національного спектру, фахова підготовка та підвищення кваліфікації, матеріальне забезпечення педагогів

Ключові слова


вчителі; народні (початкові) школи; гімназія; Дрогобицька округа; нацистська окупація

Повний текст:

PDF

Посилання


І. Державний архів Львівської області (далі – ДАЛО. –

Ф. Р-1926. – Оп. 1. – Спр. 2.

ІІ. ДАЛО. – Ф. Р-1926. – Оп. 1. – Спр. 3.

ІІІ. ДАЛО. – Ф. Р-1926. – Оп. 1. – Спр. 86.

IV. ДАЛО. – Ф. Р-1926. – Оп. 1. – Спр. 90.

V. ДАЛО. – Ф. Р-1964. – Оп. 1. – Спр. 19.

Антонюк Н. В. Українське культурне життя в Генеральній

Губернії (1939 – 1944 роки). – Львів : Б. в., 1997. – 232 с.

Гінда В.В. Освіта в роки німецької окупації у генеральному

окрузі “Житомир” 1941 − 1944 рр.: Автореф. дис... канд. іст. наук:

00.01 / Черкаський національний ун-т імені Б. Хмельницького. –

Черкаси, 2007. – 20 с.

Гладилович А. Нова карткова система харчування // Вільне

слово. – 1941. – № 63. – 1 грудня. – С. 4.

Добров П.В., Бистра М.О. Система освіти в Донбасі у роки

Великої Вітчизняної війни. – Донецьк : Норд-Пресс, 2006. – 273 с.

З життя Дрогобицького вчительства // Львівські вісті. – 1942. –

Ч. 36(160). – 19 лютого. – С. 4.

Задорожна Л. Стан шкільної освіти в період німецької окупації

– 1943 рр. // Історія в школі. – 2001. – № 11 – 12. – С. 23 – 29.

Заклик до вчителів. Повне організаційне охоплення

українського вчительства Дрогобиччини // Львівські вісті. – 1942. –

Ч. 277(401). – 4 грудня. – С. 6.

Конференція учителів // Голос Підкарпаття. – 1943. – Ч. 31. –

серпня. – С. 6.

Луцький О. Українське культурне життя Галичини під час

німецької окупації 1941 – 1944 рр. // Україна: культурна спадщина,

національна свідомість, державність: Зб. наук. праць. – Львів, 1997. –

Вип. 3 – 4. – С. 194 – 214.

Нариси з історії Дрогобича (від найдавніших часів до

початку ХХІ ст.) / Наук. ред. Л.Тимошенко. – Дрогобич : Коло, 2009. –

с.

Народнє шкільництво в Стрийській окрузі // Стрийські вісті. –

– № 13. – 19 лютого. – С. 3.

Сольчаник А.Д. Українська гімназія ім. Івана Франка //

Дрогобиччина – земля Івана Франка: Збірник географічних,

історичних, етнографічно-побутових матеріалів та мемуарів. – Т. 1. –

Нью-Йорк – Париж – Сидней – Торонто : Б. в., 1973. – С. 444 – 466.

Стефанюк Г.В. Шкільництво в Західній Україні під час

німецької окупації (1941 − 1944 рр.): Дис... канд. іст. наук: 07.00.01 /

Прикарпатський національний ун-т ім. Василя Стефаника – ІваноФранківськ, 2004. – 215 с.

Сходини УУОП в Дрогобичі // Голос Підкарпаття. – 1943. –

Ч. 42. – 17 жовтня. – С. 6.

Сходини учителів у Підбужі // Голос Підкарпаття. – 1943. –

Ч. 3. – 17 січня. – С. 6.

Учитель. Вчительство Дрогобиччини організується // Вільне

слово. – 1942. – № 16. – 6 лютого. – С. 2.

Учительська конференція в Дрогобичі // Голос Підкарпаття. –

– Ч. 41. – 10 жовтня. – С. 6.

Учительське Об’єднання Праці в Дрогобицькій окрузі //

Голос Підкарпаття. – 1942. – Ч. 11. – 8 листопада. – С. 6.

Як навчати німецьку мову? Учительска конференція в

Дрогобичі! // Львівські вісті. – 1942. – Ч. 271(395). – 27 листопада. – С. 4.

Jerabek B. Das schulwesen und die schulpolitik im

Reichskommisariаt Ukraine 1941 – 1944. Im Lichte deutscher Dokumente. –

München : Ukrainische Freie Universität, 1991. – 240 s.

Król E.C. Polityka hitlerowska wobec szkolnictwa polskiego na

terenie Generalnej guberni (1939 – 1945). – Warszawa : Wydawnictwa

Szkolne i Pedagogiczne, 1979. – 243 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN:2312-2595 (Print) ISSN:2664-3715 (Online)