DOI: https://doi.org/10.24919/2312-2595.26.174269

ВІЙСЬКОВІ ДІЇ ВІДДІЛІВ УПА ЗОЛОЧІВСЬКОЇ ОКРУГИ В ПЕРІОД НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ

Михайло РОМАНЮК РОМАНЮК

Анотація


У статті проаналізовано основні напрями військової діяльності повстанських відділів Золочівської округи ОУН від моменту їх створення у січні 1944 р. і до встановлення радянської влади в регіоні у липні того ж року; висвітлено особливості бойових акцій відділів УПА на протинімецькому, протипольському та протибільшовицькому відтинках боротьби.

Ключові слова


Золочівська округа ОУН; ОУН; УПА; бойові дії

Повний текст:

PDF

Посилання


I. Архів УСБУ ЛО. – Спр. 1965. – Арк. 49 − 50.

II. Архів УСБУ ЛО. – Спр. П-26295. – Арк. 40.

III. Архів УСБУ ЛО. – Спр. П-31730. – Арк. 43.

IV. Архів УСБУ ЛО. – Спр. П-32166. – Арк. 286.

V. Архів УСБУ ЛО. – Спр. П-33024. – Арк. 13 − 14.

VI. Архів УСБУ ЛО. – Спр. П-34245. – Арк. 26.

VII. ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 11. – Арк. 247 − 252.

VIII. ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 60. – Арк. 219.

Броди і Брідщина. Історично-мемуарний збірник. – Торонто,

– 671 с.

Голяш Ст. За волю України. Боротьба УПА в повіті Броди //

Броди і Брідщина. Історично-мемуарний збірник. – Торонто, 1988. –

С. 181 − 206.

Життєпис упіста Царика Володимира // Архів ОУН у Мюнхені.

Загоруйко Роман. Повернення зі справжнього пекла. –

Новий Розділ, 2004. – 603 с.

Климчук Йосип. Історія села Боратин (Частина І) // Копія

машинопису зберігається у домашньому архіві Михайла Романюка у

Львові.

Куп’як Дмитро. Спогади нерозстріляного. – Торонто – НьюЙорк, 1991. – 431 с.

Куць Євген. За Україну, за її волю. Спогади і роздуми воїна

УПА (псевдо “Жук”) // Машинопис спогадів зберігається у

домашньому архіві Михайла Романюка у Львові.

Літопис Української Повстанської Армії. – Т. 12: Третя

Подільська Воєнна Округа УПА “Лисоня”. Документи і матеріали /

ред. Є. Штендера. – Торонто, 1989. – 352 с.

Літопис Української Повстанської Армії. Нова серія. – Т. 12:

Воєнна округа УПА “Буг”: Документи і матеріали. 1943 − 1952. Книга

– Київ; Торонто : Б.в., 2009. – 800 с.

Літопис Української Повстанської Армії. Нова серія. – Т. 13:

Воєнна округа УПА “Буг”: Документи і матеріали. 1943 − 1952. Книга

– Київ; Торонто : Б.в., 2009. – 1232 с.

Патриляк І.К. Військові плани ОУН(б) у таємній Інструкції

Революційного проводу (травень 1941 р.) // Український історичний

журнал. – 2000. – №2. – С. 127 − 137.

Спогади Кані Григорія Андрійовича // Записав Михайло

Романюк 24.09.2006 р. у м. Золочеві Львівської обл. // Зберігається у

домашньому архіві Михайла Романюка у Львові.

Спогади Рибчинського Івана Олександровича // Записав

Михайло Романюк 31.11.2003 р. у м. Золочеві Львівської обл. //

Зберігається у домашньому архіві Михайла Романюка у Львові.

Стецишин Я. Історія Красного. – Буськ, 2007. – 216 с.

Туди, де бій за волю (спогади курінного УПА Максима

Скорупського – Макса). – Київ, 1992. – 351 с.

Якимів Петро. Що записано в серці. – Львів, 2002. – 159 с.

Komanski Henryk, Siekierka Szczepan. Ludobójstwo dokonane

przez nacjonalistów ukrainskich na Polakach w wojewódstwie tarnopolskim

– 1946. – Wroclaw, 2004. – 1184 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN:2312-2595 (Print) ISSN:2664-3715 (Online)