DOI: https://doi.org/10.24919/2312-2595.26.174265

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ НАСЕЛЕННЯ САМБІРСЬКО-ТУРКІВСЬКОГО ПІДГІР’Я ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ ст. В ОЦІНЦІ ІВАНА ФРАНКА

Володимир ГАЛИК

Анотація


У статті на основі окремих сюжетів із наукової спадщини Івана Франка висвітлюється соціально-економічне становище населення Самбірсько-Турківського Підгір’я. З’ясовується багатогранність Франкових поглядів на соціально-економічне становище жителів краю, на основі чого доведено, що у Франка не було єдиного підходу до вивчення даного питання.

Ключові слова


соціально-економічне становище; Самбірсько-Турківське Підгір’я; науково-публіцистичні праці; спеціальні дослідження; Іван Франко

Повний текст:

PDF

Посилання


Дем’ян Г. Таланти Бойківщини / Григорій Дем’ян. – Львів :

Каменяр, 1991. – 325 с.

Грицак Я. “…Дух, що тіло рве до бою…”: Спроба

політичного портрета Івана Франка / Ярослав Грицак. – Львів :

Каменяр, 1990. – 177 с.

Грицак Я. Пророк у своїй вітчизні. Франко та його спільнота

(1856 − 1886) / Ярослав Грицак. – К.: Критика, 2006. – 631 с.

Горак Р., Гнатів Я. Іван Франко / Кн. перша. Рід Якова /

Роман Горак, Ярослав Гнатів. – Львів : Видавництво отців Василіян

“Місіонер”, 2000. – 232 с.

Горак Р., Гнатів Я. Іван Франко / Кн. друга. Цілком

нормальна школа / Роман Горак, Ярослав Гнатів. – Львів : Видавництво

отців Василіян “Місіонер”, 2001. – 204 с.

Горак Р., Гнатів Я. Іван Франко / Кн. третя. Гімназія / Роман

Горак, Ярослав Гнатів. – Львів : Видавництво отців Василіян

“Місіонер”, 2002. – 360 с.

Горак Р., Гнатів Я. Іван Франко / Кн. четверта. Університет /

Роман Горак, Ярослав Гнатів. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені

Івана Франка, 2004. – 472 с.

Горак Р., Гнатів Я. Іван Франко / Кн. п’ята. Не пора! / Роман

Горак, Ярослав Гнатів. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана

Франка, 2005. – 426 с.

Горак Р., Гнатів Я. Іван Франко / Кн. шоста. В поті чола /

Роман Горак, Ярослав Гнатів. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені

Івана Франка, 2005. – 532 с.

Горак Р., Гнатів Я. Іван Франко / Кн. сьома. Протистояння /

Роман Горак, Ярослав Гнатів. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені

Івана Франка, 2006. – 584 с.

Горак Р., Гнатів Я. Іван Франко / Кн. восьма. Роки страждань

/ Роман Горак, Ярослав Гнатів. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені

Івана Франка, 2007. – 346 с.

Горак Р., Гнатів Я. Іван Франко / Кн. дев’ята. Катастрофа /

Роман Горак, Ярослав Гнатів. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені

Івана Франка, 2008. – 480 с.

Кріль М. Іван Франко в австрійському виборчому процесі

-х років / Михайло Кріль // Дрогобицький краєзнавчий збірник. –

Вип. ІХ. – Дрогобич: Коло, 2005. – С. 115 − 125.

Смуток І. Франки в Озимині XVIII ст. / Ігор Смуток //

Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Вип. ІХ. – Дрогобич : Коло,

– С. 11 − 15.

Янишин Б. Іван Франко та галицькі народовці у 1880-их рр.

ХІХ ст. / Богдан Янишин // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Вип.

ІХ. – Дрогобич : Коло, 2005. – С. 106 − 114.

Безродний С. Іван Франко як кандидат у депутати /

С.Безродний // Віче. – 1997. – № 8. – С. 32 − 37.

Франко І. Промислові робітники в Східній Галичині і їх

плата р. 1870 / Іван Франко // Зібрання творів у 50-ти т. – Т. 44. – Кн. І.

– К. : Наук. думка, 1984. – С. 44 − 51.

Франко І. Ліцитації господарств селянських і

маломіщанських в рр. 1873 − 1883 / Іван Франко // Зібрання творів у

-ти т. – Т. 44. – Кн. І. – К. : Наук. думка, 1984. – С. 352 − 358.

Франко І. XXXIV. Старі акти нової нужди / Іван Франко //

Франко І. В наймах у сусідів. Збірник праць, писаних польською та

німецькою мовами в перекладі з поясненнями та додатками автора. –

Т. І. – Льві в: Загальна друкарня у Львові, 1914. – С. 256 − 259.

Франко І. Громадські шпихліри і шпихліровий фонд у

Галичині 1784-1840 рр. ІІІ. Галицький становий виділ і його соціальна

політика / Іван Франко // Зібрання творів у 50-ти т. – Т. 44. – Кн. ІІ. – К.

: Наук. думка, 1985. – С. 632 − 640.

Франко І. Малюнок з одного повіту / Іван Франко // Франко

І. Зібрання творів у 50-ти т. – К. : Наук. думка, 1985. – Т. 44. – Кн. ІІ. –

С. 144 − 146.

Франко І. Зібрання творів у 50-ти т. Коментарі. – К. : Наук.

думка, 1985. – Т. 44. – Кн. ІІ. – С. 714.

Франко І. Розміри лиха / Іван Франко // Франко І. Зібрання

творів у 50-ти т. – К. : Наук. думка, 1985. – Т. 44. – Кн. ІІ. – С. 189 − 204.

Франко І. Град спростувань / Іван Франко // Франко І.

Зібрання творів у 50-ти т. – К. : Наук. думка, 1985. – Т. 44. – Кн. ІІ. –

С. 196 − 209.

Франко І. Скільки нас є ? / Іван Франко // Зібрання творів у

-ти т. – Т. 44. – Кн. ІІ. – К. : Наук. думка, 1985. – С. 312 − 317.

Franko I. Eine ethnologische Expedition in das Bojkenland,

Zeitscchrift fur osterreichische Volkskunde / Ivan Franko. – Lemberg, 1905.

– Heft I – II. – 36 S, 3 Tbl.

Франко І. Етнографічна експедиція на Бойківщину / Іван

Франко // Франко І. Зібр. творів у 50-ти т. – К. : Наук. думка, 1982. –

Т. 36. – С. 68 − 100.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN:2312-2595 (Print) ISSN:2664-3715 (Online)