DOI: https://doi.org/10.24919/2312-2595.26.174264

ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ РОСІЙСЬКОГО ВОЄННОГО ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВА У ГАЛИЧИНІ У 1916 р.

Ірина ЛОЗИНСЬКА

Анотація


У статті на основі архівних матеріалів висвітлюється утворення та діяльність у Галичині влітку 1916 р. російського воєнного генерал-губернаторства. Досліджено організацію управління Галичиною, охарактеризовано основні напрями діяльності російської адміністрації та ставлення українців галицького краю до російської окупаційної влади, російської державної, соціально-економічної й національно-релігійної політики.

Ключові слова


Перша світова війна; воєнне генералгубернаторство; Галичина; Росія; Австро-Угорщина; окупація

Повний текст:

PDF

Посилання


I. Архів зовнішньої політики Російської імперії (м. Москва,

Російська Федерація). (Далі – АЗПРІ). – Ф.135. – Оп. 474. – Спр. 159. –

Арк. 223.

II. АЗПРІ. – Ф. 135. – Оп. 474. – Спр. 159. – Арк. 272.

III. АЗПРІ. – Ф. 135. – Оп. 474. – Спр. 159. – Арк. 277.

IV. АЗПРІ. – Ф. 135. – Оп. 474. – Спр. 159. – Арк. 278.

V. АЗПРІ. – Ф. 135. – Оп. 474. – Спр. 159. – Арк. 281 – 285

VI. АЗПРІ. – Ф 135. – Оп. 474. – Спр. 191. – Арк. 47 – 47 зв.

VII. АЗПРІ. – Ф. 135. – Оп. 474. – Спр. 191. – Арк. 3.

VIII. АЗПРІ. – Ф. 135. – Оп. 474. – Спр. 191. – Арк. 3.

IX. АЗПРІ. – Ф. 135. – Оп. 474. – Спр. 159. – Арк. 328 – 330.

X. АЗПРІ. – Ф. 135. – Оп. 474. – Спр. 159. – Арк. 300.

XI. АЗПРІ. – Ф. 135. – Оп. 474. – Спр. 159. – Арк .302.

XII. АЗПРІ. – Ф. 135. – Оп. 474. – Спр. 191. – Арк. 48.

XIII. АЗПРІ. – Ф. 135. – Оп. 474. – Спр. 159. – Арк. 332.

XIV. Російський державний військово-історичний архів (м.

Москва, Російська Федерація). (Далі – РДВІА) – Ф. 2005. – Оп. 1. –

Cпр. 14. – Арк. 4.

XV. РДВІА. – Ф. 2005. – Оп. 1. – Спр. 14. – Арк. 5.

XVI. РДВІА. – Ф.2005. – Оп. 1. – Спр. 13. – Арк. 45.

XVII. РДВІА. – Ф.2005. – Оп. 1. – Спр. 14. – Арк. 22.

Верстюк В. Українська Центральна Рада. – К. : Б.в., 1997. – 205 c.

Дещинський Л.Є., Панюк А.В. Міжнародні відносини

України: історія і сучасність. – Львів: Світ. – 2001. – 424 с.

Киевлянин. – 1916. – № 177

Красный архив. – 1931. – № 4 – 5 (47 – 48). – С. 169.

Кучик О.С. Україна в зовнішній політиці Антанти (1917 –

рр.). – Львів : Світ, 2001. – 214 с.

Литвин В.М. Україна: доба війн і революцій (1914 – 1920). –

К. : Генеза, 2003. – 486 с.

Литвин М., Науменко К. Збройні Сили України першої

половини ХХ ст. Генерали і адмірали. – Львів; Харків, 2007. – 305 с.

Павленко Ю., Храмов Ю. Українська державність у 1917 –

рр. – К. : б.в., 1995. – 262 с.

Рубльов О.С., Реєнт О.П. Українські визвольні змагання 1917 –

рр. // Україна крізь віки. – Т.10. – К. : Альтернативи, 1999. – 319 с.

Речь. – 1916. – № 211.

I. Архів зовнішньої політики Російської імперії (м. Москва,

Російська Федерація). (Далі – АЗПРІ). – Ф.135. – Оп. 474. – Спр. 159. –

Арк. 223.

II. АЗПРІ. – Ф. 135. – Оп. 474. – Спр. 159. – Арк. 272.

III. АЗПРІ. – Ф. 135. – Оп. 474. – Спр. 159. – Арк. 277.

IV. АЗПРІ. – Ф. 135. – Оп. 474. – Спр. 159. – Арк. 278.

V. АЗПРІ. – Ф. 135. – Оп. 474. – Спр. 159. – Арк. 281 – 285

VI. АЗПРІ. – Ф 135. – Оп. 474. – Спр. 191. – Арк. 47 – 47 зв.

VII. АЗПРІ. – Ф. 135. – Оп. 474. – Спр. 191. – Арк. 3.

VIII. АЗПРІ. – Ф. 135. – Оп. 474. – Спр. 191. – Арк. 3.

IX. АЗПРІ. – Ф. 135. – Оп. 474. – Спр. 159. – Арк. 328 – 330.

X. АЗПРІ. – Ф. 135. – Оп. 474. – Спр. 159. – Арк. 300.

XI. АЗПРІ. – Ф. 135. – Оп. 474. – Спр. 159. – Арк .302.

XII. АЗПРІ. – Ф. 135. – Оп. 474. – Спр. 191. – Арк. 48.

XIII. АЗПРІ. – Ф. 135. – Оп. 474. – Спр. 159. – Арк. 332.

XIV. Російський державний військово-історичний архів (м.

Москва, Російська Федерація). (Далі – РДВІА) – Ф. 2005. – Оп. 1. –

Cпр. 14. – Арк. 4.

XV. РДВІА. – Ф. 2005. – Оп. 1. – Спр. 14. – Арк. 5.

XVI. РДВІА. – Ф.2005. – Оп. 1. – Спр. 13. – Арк. 45.

XVII. РДВІА. – Ф.2005. – Оп. 1. – Спр. 14. – Арк. 22.

Верстюк В. Українська Центральна Рада. – К. : Б.в., 1997. – 205 c.

Дещинський Л.Є., Панюк А.В. Міжнародні відносини

України: історія і сучасність. – Львів: Світ. – 2001. – 424 с.

Киевлянин. – 1916. – № 177

Красный архив. – 1931. – № 4 – 5 (47 – 48). – С. 169.

Кучик О.С. Україна в зовнішній політиці Антанти (1917 –

рр.). – Львів : Світ, 2001. – 214 с.

Литвин В.М. Україна: доба війн і революцій (1914 – 1920). –

К. : Генеза, 2003. – 486 с.

Литвин М., Науменко К. Збройні Сили України першої

половини ХХ ст. Генерали і адмірали. – Львів; Харків, 2007. – 305 с.

Павленко Ю., Храмов Ю. Українська державність у 1917 –

рр. – К. : б.в., 1995. – 262 с.

Рубльов О.С., Реєнт О.П. Українські визвольні змагання 1917 –

рр. // Україна крізь віки. – Т.10. – К. : Альтернативи, 1999. – 319 с.

Речь. – 1916. – № 211.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN:2312-2595 (Print) ISSN:2664-3715 (Online)