DOI: https://doi.org/10.24919/2312-2595.26.174261

ДМИТРО ПАЛІЇВ ПРО НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНІ ЗМАГАННЯ УКРАЇНЦІВ У 1914 – 1920 рр.

Оксана МЕДВІДЬ

Анотація


У статті проаналізовано наукові студії Д.Палієва з воєнної історії України ХХ ст., насамперед історії легіону Українських січових стрільців, Листопадової революції 1918 р. на західноукраїнських землях, участі Галицької армії в українсько-польській війні 1918 – 1919 рр. Показано цінність творчого доробку Д.Палієва для розвитку вітчизняної військової історичної науки.

Ключові слова


Дмитро Паліїв; Листопадова національнодемократична революція; легіон УСС; Галицька армія; національно-визвольний рух

Повний текст:

PDF

Посилання


І. Архів Інституту українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України. Колекція матеріалів родини Д.Палієва.

Верига В. Слідами батьків. Нарис історії 30 полку дивізії

“Галичина” – 1-ої дивізії Української Національної Армії. – Львів :

Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, 2002. – 246 с.

Волинець С. Предвісники і творці листопадового зриву.

Західноукраїнські громадські і політичні діячі. – Вінніпег : Тризуб,

– 324 с.

Литвин М. Українсько-польська війна 1918 – 1919 рр. –

Львів : Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України;

Інститут Східно-Центральної Європи, 1998. – 488 с.

Макарчук С.А. Українська республіка галичан. – Львів :

Світ, 1997. – 192 с.

Паліїв Д. Гріхи СВУ // Новий час. – 1930. – Ч. 46 (804). – 28

квітня.

Паліїв Д. Двадцять п’ять літ. (Спомини) // Календар

“Батьківщина” на 1939 рік. – Львів, 1938. – С. 86 – 89.

Паліїв Д. Жмут споминів: За генералами // Історичний календаральманах Червоної Калини на 1935 рік. – Львів, 1934. – С. 40 – 44.

Паліїв Д. Кілька думок сотника Д.Палієва про Українську

дивізію. Із доповіді, виголошеної в червні 1944 р. перед виходом

Дивізії на фронт // Вісті комбатанта. – Нью-Йорк – Торонто, 1968. –

Ч. 5 – 6 (36 – 37). – С. 105 – 109.

Паліїв Д. Крилос // Батьківщина. – 1937. – Ч. 33 (142). – 29

серпня.

Паліїв Д. На чисту воду: З моїх споминів // Літопис Червоної

Калини. – 1930. – Ч. 6. – С. 14 – 17.

Паліїв Д. Листопадова Революція : З моїх споминів. – Львів :

Б. в., 1929. – 25 с.

Палів Д. Самоспалювання чи фанатизм успіху // Перемога. –

– Ч. 1. – 1 листопада.

Паліїв Д. УСС на розстайній дорозі. Спомини з-перед 20 літ //

Календар “Батьківщина” на 1937 рік. – Львів : Б. в., 1936. – С. 40 – 42.

Шанковський Лев. Українська армія в боротьбі за

державність. – Мюнхен : Дніпрова хвиля. – 1958. – 319 с.

Швагуляк М. Національно-політична діяльність Дмитра

Палієва у міжвоєнний період // Україна: культурна спадщина,

національна свідомість, державність. – Львів : Інститут

українознавства

ім. І.Крип’якевича НАН України, 2000. – С. 405 – 427.

Шишка О. Слідами листопадових боїв. – Львів : Львівська

політехніка, 1993. – 236 с.

Якимович Богдан. Збройні сили України: Нарис історії. –

Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України;

Просвіта, 1996. – 359 с.

Klimecki M. Polsko-ukraińska wojna o Lwów i Wshodnią Galicje

– 1919 r. Aspekty polityczne i wojskowe. – Warszawa : Wojskowy

Instytut Historyczny, 1997 – 286 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN:2312-2595 (Print) ISSN:2664-3715 (Online)