DOI: https://doi.org/10.24919/2312-2595.20.172081

ОУН І КОНЦЕПЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

Михайло САВЧИН

Анотація


У статті висвітлюються основні положення концепції національної революції, розробленої ОУН у кінці 20-х – 30-х рр. ХХ ст., а саме сутність ідеології українського націоналізму, нації як найвищого типу людської спільноти, необхідність держави для нормальних умов життєдіяльності нації, засади внутрішньої і зовнішньої політики, організаційні принципи побудови ОУН.


Ключові слова


концепція; ідеологія; нація; націоналізм; національна революція; національна диктатура

Повний текст:

PDF

Посилання


Бандера С. Перспективи Української Революції: Репринтне

вид. – Дрогобич: ВФ “Відродження”, 1998. – 656 с.

Євген Коновалець та його доба. – Мюнхен: Вид. фундації

ім. Є. Коновальця, 1974. – 1018 с.

Кентій А. В. Нариси історії Організації українських

націоналістів (1929-1941 рр.). – К.: Інститут історії України НАН

України, 1998. – 201 с.; Киричук Ю. Український національний рух 40-

-х років XX століття: ідеологія та практика. – Львів: Добра справа,

– 464 с.; Організація українських націоналістів і Українська

повстанська армія. Історичні нариси. – К.: Інститут історії України

НАН України, 2005. – 496 с.; Перепічка Є. Феномен Степана Бандери. –

Львів: Сполом, 2006. – 736 с.; Савчин М. Концепція національної

революції ОУН (30 – 40 рр.) // Дрогобицький краєзнавчий збірник.

Спецвипуск. – Дрогобич: НВЦ “Каменяр”, 2002. – С. 20 – 38.

Конгрес Українських Націоналістів 1929 р.: Документи і

матеріали. – Львів: НАН України, Львівська наукова бібліотека

ім. В. Стефаника, Центр досліджень визвольного руху, 2006. – 420 с.

Мірчук П. Нарис історії Організації Українських

Націоналістів. Т. 1. 1920 – 1939. – Мюнхен – Лондон – Нью-Йорк: Укр.

вид-во, 1968. – 642 с.

ОУН в світлі постанов Великих зборів, конференцій та інших

документів з боротьби 1929 – 1955. – Б.м.: Видання Закордонних

частин ОУН, 1955. – 372 с.

Полтава П. Хто такі бандерівці та за що вони борються //

Большевизм і визвольна боротьба. Зб. статей. – Б.м.: Вид. ЗЧ ОУН,

– С. 252 – 281.

Сас В. Ідея і людина в ідеологічному русі // Большевизм і

визвольна боротьба. Зб. статей. – Б.м.: Вид. ЗЧ ОУН, 1957. – С. 229 – 233.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN:2312-2595 (Print) ISSN:2664-3715 (Online)