НАПАД ХАНА ВЕЛИКОЇ ОРДИ СЕЇД-АГМЕДА І НА ПОЛЬСЬКЕ ПОДІЛЛЯ у 1438 р.

Автор(и)

  • Віктор МАНДЗЯК

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-2595.34.171520

Ключові слова:

татари, Сеїд-Агмед І, поляки, Міхал Бучацький, напад 1438 р

Анотація

У статті розглянуто причини організації та визначено класифікацію татарських нападів на сусідні землі, проаналізовано перебіг подій татарського нападу на Західне Поділля влітку 1438 р., що завершився розгромною поразкою польського війська. З’ясовано, що татарська перемога 1438 р. відкрила ординцям шлях до плюндрувань українських етнічних земель Польського королівства завдяки факторам внутрішньополітичної нестабільності та незахищеності кордонів.

Посилання

I. Гваньїні О. Хроніка європейської Сарматії / О. Гваньїні. – К. :

Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”, 2009. – 1006 с.

II. Bielski M. Kronika Polska / M. Bielski // Źbiór pisarzów polskich. –

Warszawa, 1830. – T. 14. Cz. 5. – 252 s.

III. Jana Długosza kanonika krakowskiego Dziejów polskich ksiąg

dwanaście. – Kraków : Czas, 1869. – T. 4. Ks. 11. – 712 s.

IV. Kronika Polska, Litewska, Żmódzka i Wszystkiéj Rusi Macieja

Stryjkowskiego. – Warszawa : Gustaw Leon Glüksberg, 1846. – T. II. – 572 s.

V. Kronika polska Marcina Kromera biskupa warmińskiego ksiąg

XXX. – Sanok : K. Pollak, 1857. – 1500 s.

Белецкая О.В. Подолье и татары во второй половине XIV –

первой половине XV в.: эволюция даннических отношений / О.В. Белецкая // Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны. – 2008. –

Вып. 4. – С. 96 – 108.

Білецька О. Поділля на зламі XIV – XV ст.: до витоків

формування історичної області / О. Білецька. – Одеса : Астропринт,

– 416 с.

Гайворонский О. Повелители двух материков / О. Гайворонский. – К. – Бахчисарай : Майстерня книги ; Бахчисарайский историкокультурный заповедник, 2010. – Т. І. – 400 с.

Галенко О. Крим у 1438 р. (Подорожні нотатки Перо Тафура) /

О. Галенко // Україна в минулому. – Київ – Львів, 1996. – Вип. 8. –

С. 176 – 190.

Галенко О.І. Про татарські набіги на українські землі /

О.І. Галенко // Український історичний журнал. – К., 2003. – № 6. –

С. 52 – 68.

Грушевський М.С. Історія України-Руси / М.С. Грушевський. –

К. : Наукова думка, 1993. – Т. IV. – С. 226 – 544.

Гудавичюс Э. История Литвы с древнейших времен до 1569

года / Э. Гудавичюс. – М. : Фонд имени И.Д. Сытина, Baltrus, 2005. –

Т. 1. – 686 с.

Зіморович Б. Потрійний Львів: Leopolis Triplex / Б. Зіморович. –

Львів : Центр Європи, 2002. – 224 с.

Зубрицький Д. Хроніка міста Львова / Д. Зубрицький. – Львів :

Центр Європи, 2002. – 602 с.

Мандзяк В.П. Битви української середньовічної та ранньомодерної історії : довідник / В.П. Мандзяк. – Львів : Літопис, 2011. – 432 с.

Очерки внешнеполитической истории Молдавского княжества (последння треть XIV – начало ХІХ в.). – Кишинев : Штиинца,

– 465 с.

Пенской В.В. Вооруженные силы Крымского ханства в конце

XV – начале XVII вв. / В.В. Пенской // Средневековые тюрко-татарские

государства. – Казань, 2010. – Вып. 2. – С. 208 – 216.

Пилипчук Я.В. Отношения Великого Княжества Литовского

с татарскими ханствами (конец XIV в. – середина XV в.) / Я.В. Пилипчук // Научный Татарстан. – Казань, 2013. – № 2. – С. 33 – 52.

Почекаев Р.Ю. Цари ордынские. Биографии ханов и правителей Золотой Орды / Р.Ю. Почекаев. – СПб. : Евразия, 2010. – 464 с.

Сафаргалиев М.Г. Распад Золотой Орды / М.Г. Сафаргалиев. –

Саранск : Мордовское книжное издание, 1960. – 278 с.

Тимів І.М. Хронологія перших татарських і турецьких набігів

на землі Руського воєводства у XV ст. / І.М. Тимів // Чорноморський

літопис. – Миколаїв, 2013. – Вип. 7. – C. 60 – 71.

Kolankowski L. Polska Jagiellonów. Dzieje polityczne / L. Kolankowski. – Lwów : Skład główny w księgarni Gubrynowicz i syn, 1936. – 374 s.

Podhorodecki L. Chanat Krymski i jego stosunki z Polską w XV –

XVIII w. / L. Podhorodecki. – Warszawa : Książka i wiedza, 1987. – 358 s.

Rolle A.J. Zamieczki Podolski na kresach Multanskich / A.J. Rolle. –

Warszawa, 1880. – T. I. – 308 s.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті