ВАСИЛІАНСЬКЕ ЧЕРНЕЦТВО ПЕРЕМИШЛЬСЬКОЇ ЄПАРХІЇ В ПЕРІОД ФУНКЦІОНУВАННЯ СВЯТОПОКРОВСЬКОЇ ПРОВІНЦІЇ: СОЦІАЛЬНЕ І ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ПОХОДЖЕННЯ (1739 – 1780 рр.)

Автор(и)

  • Юрій СТЕЦИК

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-2595.34.171515

Ключові слова:

чернецтво, василіани, Чин Святого Василія Великого, провінція, єпархія

Анотація

На підставі узагальнення каталогів та біограм василіанського чернецтва Перемишльської єпархії визначено чисельність монастирів і ченців, їх типологізацію, територіальну і соціальну приналежність, вікові та освітні характеристики. Проаналізовано кількісний та якісний склад монастирської братії. Показано процес реформування чернечих осередків. Окреслено етапи духовної формації василіанського чернецтва

Посилання

І. ЛННБ. – Ф. 3. – Спр. 435. – С. 1 – 132.

ІІ. ЛННБ. – Ф. 3. – Спр. 436. – С. 1 – 144.

ІІІ. ЛННБ. – Ф. 3. – Спр. 614. – С. 1 – 116.

IV. ЛННБ. – Ф. 3. – Спр. 1381/3. – Арк. 1 – 2.

V. ЦДІАЛ. – Ф. 364. – Оп. 1. – Спр. 20. – Арк. 162.

VІ. ABGK. – Syg. 222. – S. 25, 31,127, 138 – 141.

VІІ. Каталоги Святопокровської провінції ЧСВВ (1754, 1772,

рр.) // Записки Чину Святого Василія Великого (далі ЧСВВ). –

Серія ІІ. – Секція І. – Т. XL. – Рим : ОО. Василіяни,1979. – С. 102 –

; 126 – 142 ; 154 – 176.

Балик Б. (ЧСВВ) Монастирі Перемиської єпархії за владицтва

Ін. Винницького / Б. Балик // Записки ЧСВВ. – Серія ІІ. – Секція ІІ. –

Т. 3. – Рим : ОО. Василіяни, 1958. – С. 69 – 97.

Ваврик М. (ЧСВВ) По василіянських монастирях / М. Ваврик. –

Торонто : Видавництво й друкарня ОО. Василіян, 1958. – 286 с.

Ваврик М. (ЧСВВ) Нарис розвитку і стану Василіянського Чину

XVII – XX ст. топографічно-статистична розвідка / М. Ваврик // Записки

ЧСВВ. – Серія ІІ. – Секція І. – Т. 10. – Рим : ОО. Василіяни, 1979. – 180 с.

Ваврик М. (ЧСВВ) Василіянські монастирі в Перемиській

землі / М. Ваврик // Перемишль. Західний бастіон України збірник

матеріалів до історії Перемишля та Перемиської землі / під редакцією проф.

Б. Загайкевича. – Нью-Йорк – Філадельфія : [Б.в.], 1961. – С. 86 – 96.

Патрило І. (ЧСВВ) Нарис історії Василіян від 1743 до 1839 р. /

І. Патрило / Записки ЧСВВ. – Серія ІІ. – Секція ІІ.– Т. XІІІ (XІX). – Рим :

ОО. Василіяни, 1988. – С. 183 – 283.

Підручний П. (ЧСВВ) Василіянський Чин від Берестейського

З’єднання (1596) до 1743 року / П. Підручний // Записки ЧСВВ. – Серія ІІ. –

Секція ІІ. – Т. XІІІ (XІX). – Рим : ОО. Василіяни, 1988. – С. 93 – 182.

Филипчак І., Лукань Р. Центральна Крайова Окружна Головна

Школа в Лаврові (1788 – 1911 рр.) / І. Филипчак // Записки ЧСВВ. –

Серія ІІ. – Секція ІІ. – Т. XІ. – Рим : ОО. Василіяни, 1967. – С. 1 – 192.

Яременко М. Київське чернецтво XVIII ст. / М. Яременко. –

К. : Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2007. – 304 с.

Bieńkowski L. Organizacja Kościoła Wschodniego w Polsce /

L. Bieńkowski // Kościół w Polsce. – T. II wieki XVII – XVIII. – Kraków,

– S. 781 – 1049.

Blazejowskyj D. Ukrainian and Bielorussian students in the pontifico

collegio Urbano de Propaganda Fide (1627 – 1846) / D. Blazejowskyj // Analecta

OSBM. – Ser. II. – Sec. II. – Vol. IX. – Rome : PP. Basiliani, 1974. – S. 202 – 214.

Derwich M. Klasztor a miasto w średniowieczu w historiografii

europejskiej. Proba podsumowania / M. Derwich // Klasztor w mieście

średniowiecznym i nowożytnym / Opera ad historiam monasticam

spectantia. – Series 1 : Colloquia 4. – Wroclaw – Opole, 2000. – S. 21 – 50.

Nabywaniec S. Diecezja przemyska greckokatolicka w latach

– 1795 / S. Nabywaniec // Premislia Christiana. – Przemyśl, 1992/

– S. 9 – 294.

Wawryk M. (OSBM) De studiis philosophico-theologicis in

provincia Rutheno-Ucraina OSBM s. XVIII eorumque manualibus / M. Wawryk // Analecta OSBM. – Ser. II. – Sec. II. – Vol. VII. – Rome : PP. Basiliani,

– S. 85 – 113.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті