ЖУРНАЛ “УКРАЇНА” КРІЗЬ ПРИЗМУ ТЕМАТИЧНИХ ЗАЦІКАВЛЕНЬ ЙОГО АВТОРІВ

Автор(и)

  • Інна САВЧУК

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-2595.34.171514

Ключові слова:

українська історіографія, часопис “Україна”, авторський колектив, тематика публікацій, М. Грушевський

Анотація

У статті проаналізовано тематику публікацій, представлену на сторінках журналу “Україна”. З’ясовано внесок оприлюднених на шпальтах часопису матеріалів у розробку актуальних проблем українознавства. Зроблено висновок, що серед опублікованих праць переважали студії синтетично-узагальнювального характеру, які відіграли вагому роль у виробленні наукових засад українознавства.

Посилання

Багалій Д.І. Іван Франко як науковий діяч / Д.І. Багалій //

Україна. – 1926. – Кн. 6. – С. 21 – 42.

Василенко М.П. Павло Полуботок / М.П. Василенко //

Україна. – 1925. – Кн. 6. – С. 80 – 108.

Возняк М.С. Іван Франко в добі радикалізму / М.С. Возняк //

Україна. – 1926. – Кн. 6. – С. 115 – 163.

Возняк М.С. Цікава пам’ятка української пісенності XVII ст. /

М.С. Возняк // Україна. – 1929. – Кн. 33. – С. 3 – 37.

Від редакції // Україна. – 1924. – Кн. 1 – 2. – С. 5 – 6.

Від редакції // Україна. – 1924. – Кн. 4. – С. 189 – 191.

Гаєвський С.Ю. Літературна діяльність Ольги Кобилянської /

С.Ю. Гаєвський // Україна. – 1928. – Кн. 1. – С. 25 – 33.

Грушевська К.М. Folk-Lore, a quarterly review of Myth.

Tradition / К.М. Грушевська // Україна. – 1924. – Кн. 4. – С. 177 – 179.

Грушевський М.С. В шістдесят четверті Шевченкові роковини

(з портретом) / М.С. Грушевський // Україна. – 1925. – Кн. 1 – 2. – С. 3 – 5.

Грушевський М.С. Апостолові праці (в десятиліття смерті

Франка) / М.С. Грушевський // Україна. – 1926. – Кн. 6. – С. 3 – 20.

Грушевський М.С. Костомаров i Новітня Україна. В сорокові

роковини (з портретом) / М.С. Грушевський // Україна. – 1925. – Кн. 3. –

С. 3 – 20.

Грушевський М.С. Соціально-традиційні підоснови Кулішевої

творчості / М.С. Грушевський // Україна. – 1927. – № 1. – 2. – С. 9 – 38.

Грушевський М.С. “Малороссийские песни” Максимовича і

століття української наукової праці (з портретом) / М.С. Грушевський //

Україна. – 1927. – Кн. 6. – С. 1 – 13.

Грушевський М.С. Місія Драгоманова / М.С. Грушевський //

Україна. – 1926. – Кн. 2 – 3. – С. 3 – 28.

Грушевський М.С. Український рух на схід. Розселення за

московською границею до 1648 р. / М.С. Грушевський // Україна. –

– Кн. 1. – С. 20 – 53.

Грушевський М.С. З соціально-національних концепцій

Антоновича / М.С. Грушевський // Україна. – 1928. – Кн. 5. – С. 3 – 16.

Грушевський М.С. [Рец.:] Пархоменко В. Початок християнства

на Русі. Очерки з історії Русі IX – X ст. / М.С. Грушевський // Україна. –

– Кн. 1. – С. 112 – 120.

Грушевський М.С. [Рец.:] Приселков М. Очерки по церковнополітичній історії Київської Русі X – XII ст. / М.С. Грушевський //

Україна. – 1914. – Кн. 1. – С. 112 – 120.

Грушевський О.С. Повісті Куліша з середини 1850-х років /

О.С. Грушевський // Україна. – 1927. – Кн. 1 – 2. – С. 66 – 75.

Грушевський О.С. З міського життя в полудневих замках

XVI ст. / О.С. Грушевський // Україна. – 1917. – Кн. 1 – 2. – С. 38 – 45.

Грушевський О.С. З економічного життя XVI в. / О.С. Грушевський // Україна. – 1917. – Кн. 3 – 4. – С. 5 – 18.

Данилов В.В. О.М. Бодянський і його листування з М.О. Максимовичем / В.В. Данилов // Україна. – 1927. – Кн. 6. – С. 85 – 100.

Десяті роковини визволення України від царського панування [відозва] // Україна. – 1927. – Кн. 1 – 2. – С. 3.

Добровольський Л.П. Декабрист М.И. Муравьев-Апостол.

Воспоминания и письма. Предисловие и примечания С.Я. Штрайха /

Л.П. Добровольський // Україна. – 1924. – Кн. 3. – С. 171 – 173.

Житецький І.П. Листування Костомарова з харківськими

громадянами про видання народних книжок / І.П. Житецький //

Україна. – 1925. – Кн. 3. – С. 69 – 72.

Житецький І.П. Куліш і Костомаров / І.П. Житецький //

Україна. – 1927. – Кн. 1 – 2. – С. 39 – 65.

Житецький І.П. Останній виїзд М.П. Драгоманова за кордон /

І.П. Житецький // Україна. – 1926. – Кн. 2 – 3. – С. 29 – 37.

Жуковський А.І. Михайло Грушевський і журнал “Україна” /

А.І. Жуковський // Український історик. – 1986. – № 1 – 2. – С. 5 – 20.

Коновец О. Периодическая печать как источник историконаучных исследований (К проблеме реконструкции “образа науки”) /

О. Коновец // Науковедение и информатика. – К., 1992. – Вип. 37. –

С. 19 – 27.

Костащук В.М. Громадське й культурне життя Буковини від

р. до 1914 р. / В.М. Костащук // Україна. – 1928. – Кн. 1. – С. 15 – 24.

Крип’якевич І.П. Остафій Астаматій (Остаматенко), український

посол в Туреччині 1670-их рр. / І.П. Крип’якевич // Україна. – 1928. –

Кн. 6. – С. 6 – 11.

Левитський В.Й. До питання про структуру історії економічного побуту України (З приводу праці акад. М.Є. Слабченка. Матеріали до

економічно-соціальної історії України XIX ст.) / В.Й. Левитський //

Україна. – 1929. – Кн. 37. – С. 3 – 13.

Лященко А.І. Сага про Олафа Тріггвасона і літописне оповідання

про Ольгу / А.І. Лященко // Україна. – 1926. – Кн. 4. – С. 3 – 23.

Малиновський О.О. Позбавлення волі злочинця в минулому і

сучасному. (Нарис з історії давньоруського, західно-руського та нового

укр. права) / О. Малиновський // Україна. – 1927. – Кн. 3. – С. 10 – 14.

Марковський М.М. Російські і українські твори Шевченка в їх

порівнянні / М.М. Марковський // Україна. – 1918. – Кн. 1 – 2. – С. 32 – 48.

Міяковський В.В. Список осіб, причетних до справ про таємні

товариства / В.В. Міяковський // Україна. – 1925. – Кн. 6 (15). – С. 68 – 71.

Міяковський В.В. Костомаров у Рівному / В.В. Міяковський //

Україна. – 1925. – Кн. 3. – С. 28 – 68.

Мочульський М. Літературні паралелі. Шевченків “Сон” і

“Призраки” Тургенєва / М. Мочульський // Україна. – 1924. – Кн. 3. –

С. 62 – 70.

Новицький М.М. Шевченко в процесі 1847 р. і його папери /

М.М. Новицький // Україна. – 1925. – Кн. 1 – 2. – С. 51 – 99

Окиншевич Л.О. Наука історії українського права / Л.О. Окиншевич // Україна. – 1927. – Кн. 1 – 2. – С. 105 – 130.

Пархоменко В.О. Нові історичні проблеми Київської Русі /

В.О. Пархоменко // Україна. – 1928. – Кн. 6. – С. 3 – 5.

Перетц В.М. Декілька етнографічних даних з старих рукописів /

В.М. Перетц // Україна. – 1914. – Кн. 1. – С. 86 – 91.

Перетц В.М. Театральні ефекти в старовинному українському

театрі / В.М. Перетц // Україна. – 1926. – Кн. 1. – С. 16 – 33.

Плевако О.А. До матеріалів з історії цукробурякової промисловості України / О.А. Плевако // Україна. – 1925. – Кн. 5. – С. 77 – 93.

Савченко Ф.Я. Перший збірник українських пісень Максимовича / Ф.Я. Савченко // Україна. – 1927. – Кн. 6. – С. 25 – 79.

Синявський О.Н. Дещо про Шевченкову мову / О.Н. Синявський // Україна. – 1925. – Кн. 1 – 2. – С. 100 – 114.

Січинський В.Ю. Брама в Мілеті і фасад катедри у ВолодимиріВолинському [з ілюстраціями] / В.Ю. Січинський // Україна. – 1928. –

Кн. 3. – С. 24 – 26.

Смаль-Стоцький С.Й. Українська літературна мова / С.Й. СмальСтоцький // Україна. – 1928. – Кн. 4. – С. 3 – 13.

Студинський К.Й. Іван Франко і товариші в соціалістичному

процесі 1878 р. / К.Й. Студинський // Україна. – 1926. – Кн. 6. – С. 56 – 114.

Студинський К.Й. Перша зустріч Михайла Драгоманова з

галицькими студентами / К.Й. Студинський // Україна. – 1926. – Кн. 2 –

– С. 70 – 75.

Ткаченко М.М. [Рец.:] Крип’якевич І. Учитель Богдана

Хмельницького / М.М. Ткаченко // Україна. – 1924. – Кн. 4. – С. 160 – 162.

Ткаченко М.М. [Рец.:] Оглоблин О. Очерки истории

украинской фабрики. Мануфактура в Гетьманщине. Предкапиталистическая

фабрика / М.М. Ткаченко // Україна. – 1928. – Кн. 1. – С. 147 – 155.

Україна. Науковий журнал українознавства під редакцією

акад. М. Грушевського. – 1930. – Кн. 40.

“Україна” науковий часопис українознавства (1907 – 1932) :

покажчик змісту / Р. Майборода, В. Врублевський. – К., 1993. – 140 с.

Україна. Науковий двохмісячник українознавства під редакцією

акад. М. Грушевського. – 1925. – Кн. 1 – 2.

Україна. Науковий двохмісячник українознавства під редакцією

акад. М. Грушевського. – 1926. – Кн. 6.

Україна. Науковий двохмісячник українознавства під редакцією

акад. М. Грушевського. – 1927. – Кн. 6. – С. 1 – 106.

Україна. Науковий двохмісячник українознавства під редакцією

акад. М. Грушевського. – 1928. – Кн. 5. – С. 17 – 116.

Україна. Науковий двохмісячник українознавства під редакцією

акад. М. Грушевського. – 1925. – Кн. 6.

Україна. Науковий двохмісячник українознавства під редакцією

акад. М. Грушевського. – 1927. – Кн. 4.

Шахматов О.О. До питання про початок української мови /

О.О. Шахматов // Україна. – 1914. – Кн. 1. – С. 7 – 19.

Щербаківський Д.М. Малюнки Дж. Джемса з його подорожі

по Україні [з ілюстраціями] / Д.М. Щербаківський // Україна. – 1926. –

Кн. 4. – С. 54 – 61.

Юркова О. “Україна” на історичному фронті: від наукового

часопису українознавства до журналу циклу наук історичних / Оксана

Юркова // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки :

міжвід. зб. наук. пр. – 2007. – Вип. 16 (2). – С. 327 – 355.

Якимович С. Етнографічні записи Якова Демченка 1857 –

р. / С. Якимович // Україна. – 1930. – Кн. 41. – С. 89 – 129.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті