ВІЙСЬКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ДМИТРА ПАЛІЄВА

Автор(и)

  • Оксана МЕДВІДЬ

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-2595.34.171511

Ключові слова:

Дмитро Паліїв, легіон УСС, Галицька армія, Друга світова війна, І-ша Українська дивізія Української національної армії, національно-визвольний рух

Анотація

У статті показано участь Д. Палієва як організаційного референта у роботі Військового комітету у Львові, висвітлено його військову діяльність у період становлення Збройних сил ЗУНР і УНР у 1918 – 1919 рр. Досліджено діяльність Д. Палієва в роки Другої світової війни, його роль у творенні І-ої Української дивізії Української національної армії.

Посилання

І. ДАЛО. – Ф. Р-35. – Оп. 2. – Спр. 53. – Арк. 1.

ІІ. ДАЛО. – Ф. Р-36. – Оп. 2. – Спр. 7. – Арк. 3

ІІІ. АІУ НАНУ. Колекція матеріалів родини Д. Палієва.

Андрусишин Б.І. Питання соціальної революції у програмах

ОУН – УПА – УГВР / Б.І. Андрусишин // Друга світова війна і Україна :

Матеріали наукової конференції (27 – 28 квітня 1996 р.). – К. : Інститут

історії України НАН України, 1996. – С. 50 – 53.

Антонович М. Англійські дипломатичні джерела про українськопольські взаємини на початку Другої світової війни / М. Антонович //

Українсько-польські відносини в Галичині у ХХ столітті : матеріали

Міжнар. науково-практичної конференції (21 – 22 листопада 1996 р.). –

Івано-Франківськ : Плай, 1997. – С. 304 – 307.

Боляновський А. Дивізія “Галичина”. Історія / А. Боляновський. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України,

– 528 с.

Боляновський А. Українські військові формування в збройних

силах Німеччини (1939 – 1945) / А. Боляновський. – Львів : Інститут

українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2003. – 686 с.

Верига В. Дмитро Паліїв – воїн і патріот (1896 – 1944) /

В. Верига // Вісті Комбатанта. – 1985. – Ч. 2. – С. 47 – 51.

Верига В. Слідами батьків: Нариси історії 30 полку дивізії

“Галичина” – 1-ої дивізії Української Національної Армії / В.Верига. – Львів :

Інститут українознавства. ім. І. Крип’якевича НАН України, 2002. – 248 с.

Волинець С. Предвісники і творці листопадового зриву. Західноукраїнські громадські і політичні діячі / С. Волинець. – Вінніпег : Тризуб,

– 113 с.

Гордієнко В. Листопад. Сходження на Голгофу (Історія УГА) /

В. Гордієнко // Літопис Червоної Калини. – 1991. – Ч. 1. – С. 4 – 7.

Гунчак Т. У мундирах ворога / Т. Гунчак. – К. : Час України,

– 206 с.

Гуцуляк М. Перший листопад 1918 року на Західних землях

України зі спогадами і життєписами членів Комітету Виконавців Листопадового Чину / М. Гуцуляк. – К. : Либідь, 1993. – 250 с.

Думін О. Історія Легіону Українських Січових Стрільців /

О. Думін // Дзвін. – 1991. – Ч. 10. – С. 110 – 132.

Забродський В. Світлої пам’яті сотник Дмитро Паліїв / В. Забродський // Вісті Комбатанта. – 1987. – Ч. 3. – С. 37 – 40.

Кедрин І. Життя – події – люди. Спомини і коментарі / І. Кедрин. – Нью-Йорк : Червона Калина, 1976. – 721 с.

Ковалюк Р. Український студентський рух на західноукраїнських землях ХІХ – ХХ ст. / Р. Ковалюк. – Львів : Інститут

українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2001. – 420 с.

Крохмалюк Р. Заграва на Сході: Спогади і документи з

праць у військовій управі “Галичина” в 1943 – 1944 роках / Р. Крохмалюк. – Торонто – Нью-Йорк : Б.в., 1978. – 352 с.

Кузьма О. Листопадові дні 1918 р. / О. Кузьма. – Львів : Б.в.,

– 67 с.

Литвин М., Науменко К. Історія галицького стрілецтва / М. Литвин. – Львів : Інститут українознавства імені І. Крип’якевича НАН

України, 1989. – 230 с.

Литвин М. Українсько-польська війна 1918 – 1919 рр. /

М. Литвин. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН

України ; Інститут Східно-Центральної Європи. – 1998. – 488 с.

Макарчук С.А. Українська республіка галичан / С.А. Макарчук. – Львів : Світ, 1997. – 192 с.

Паліїв Д. Листопадова революція: З моїх споминів / Д. Паліїв. – Львів : Б.в., 1929. – 25 с.

Паліїв Д. Жмут споминів: За генералами / Д. Паліїв // Історичний календар-альманах Червоної Калини на 1935 рік. – Львів, 1934. –

С. 40 – 44.

Паліїв Д. На чисту воду: З моїх споминів / Д. Паліїв // Літопис Червоної Калини. – 1930. – Ч. 6. – С. 14 – 17.

Паліїв Д. Наші обов’язки та завдання / Д. Паліїв // Вісті Комбатанта. – Нью-Йорк – Торонто, 1968. – Ч. 5. – (36 – 37). – С. 113 – 116.

Шишка О. Слідами листопадових боїв / О. Шишка. – Львів :

Львівська Політехніка, 1993. – 236 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті