СОЦIАЛЬНО-ГРОМАДСЬКА ФУНКЦIЯ РИМО-КАТОЛИЦЬКОГО ДУХОВЕНСТВА ПОДІЛЛЯ у середині ХІХ століття

Автор(и)

  • Олександр КОЗІЙ

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-2595.34.171509

Ключові слова:

римо-католицьке духовенство, католицизм, Подільська губернія, шляхта

Анотація

У статті досліджується один із аспектів діяльності римо-католицької церкви на Поділлі. Розглянуто соціальногромадську функцію римо-католицького духовенства у польському середовищі у середині ХІХ століття. Автором відзначено значний вплив римо-католицької церкви на суспільно-політичне життя краю та окреслено відносини з російськими самодержавними органами влади

Посилання

І. ЦДIАК. – Ф. 442. – Оп. 1. – Спр. 4281.

ІІ. ЦДIАК. – Ф. 442. – Оп. 39. – Спр. 2.

ІIІ. ЦДIАК. – Ф. 442. – Оп. 53. – Спр. 353.

ІV. ЦДIА України у Києві. – Ф. 442. – Оп. 366. – Спр. 6.

V. ЦДIАК. – Ф. 442. – Оп. 367. – Спр. 81.

VІ. ЦДIАК. – Ф. 442. – Оп. 783. – Спр. 97.

VІІ. ЦДIАК. – Ф. 442. – Оп. 783. – Спр. 123.

VІІІ. ЦДIАК. – Ф. 442. – Оп. 788 (а). – Спр. 270.

IX. ЦДIАК. – Ф. 442. – Оп. 789 (а). – Спр. 81.

X. ЦДIАК. – Ф. 442. – Оп. 811. – Спр. 51.

XI. ЦДIАК. – Ф. 442. – Оп. 811. – Спр. 131.

XІI. ДАХО. – Ф. 228. – Оп. 1. – Спр. 3978.

Зваричук Е.О. Римо-Католицька церква на Поділлі кінця

XVIII – початку ХХ ст.: економічний, суспільний та культурний

аспекти : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Е.О. Зваричук. – Кам’янецьПодільський, 2005. – 229 с.

Зінченко А.Л. Церковне землеволодіння в політиці царизму

на Правобережній Україні наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст. /

А.Л. Зінченко. – К. : ОП “Білоцерківська друкарня”, 1994. – 180 с.

Кошель О.М. Краєзнавство, історія й культура Поділля у

діяльності представників православної та римо-католицької конфесій

XIX – початку ХХ ст. : дис. ... канд. іст. наук 07.00.01 / О.М. Кошель. –

Кам’янець-Подільський, 1999. – 217 с.

Письмо к редактору газеты И. Аксакову // День. – 1863. –

№ 32. – 10 августа. – С. 21.

Распределение жителей Подольской губернии православного

и римо-католического исповеданий по уездам пред началом последнего

польского мятежа в 1863 году // Подольские епархиальные ведомости. –

– № 23. – С. 824 – 826.

Симашкевич М. Римское католичество и его иерархия в

Подолии / М.В. Симашкевич. – К. – П., 1872. – 536 с.

Труды этнографическо-статистической экспедиции в западнорусский край. Материалы и исследования, собранные П.П. Чубинским. –

СПб. : Типография К.В. Трубникова, 1872. – Т. 7. – 337 с.

І. ЦДIАК. – Ф. 442. – Оп. 1. – Спр. 4281.

ІІ. ЦДIАК. – Ф. 442. – Оп. 39. – Спр. 2.

ІIІ. ЦДIАК. – Ф. 442. – Оп. 53. – Спр. 353.

ІV. ЦДIА України у Києві. – Ф. 442. – Оп. 366. – Спр. 6.

V. ЦДIАК. – Ф. 442. – Оп. 367. – Спр. 81.

VІ. ЦДIАК. – Ф. 442. – Оп. 783. – Спр. 97.

VІІ. ЦДIАК. – Ф. 442. – Оп. 783. – Спр. 123.

VІІІ. ЦДIАК. – Ф. 442. – Оп. 788 (а). – Спр. 270.

IX. ЦДIАК. – Ф. 442. – Оп. 789 (а). – Спр. 81.

X. ЦДIАК. – Ф. 442. – Оп. 811. – Спр. 51.

XI. ЦДIАК. – Ф. 442. – Оп. 811. – Спр. 131.

XІI. ДАХО. – Ф. 228. – Оп. 1. – Спр. 3978.

Зваричук Е.О. Римо-Католицька церква на Поділлі кінця

XVIII – початку ХХ ст.: економічний, суспільний та культурний

аспекти : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Е.О. Зваричук. – Кам’янецьПодільський, 2005. – 229 с.

Зінченко А.Л. Церковне землеволодіння в політиці царизму

на Правобережній Україні наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст. /

А.Л. Зінченко. – К. : ОП “Білоцерківська друкарня”, 1994. – 180 с.

Кошель О.М. Краєзнавство, історія й культура Поділля у

діяльності представників православної та римо-католицької конфесій

XIX – початку ХХ ст. : дис. ... канд. іст. наук 07.00.01 / О.М. Кошель. –

Кам’янець-Подільський, 1999. – 217 с.

Письмо к редактору газеты И. Аксакову // День. – 1863. –

№ 32. – 10 августа. – С. 21.

Распределение жителей Подольской губернии православного

и римо-католического исповеданий по уездам пред началом последнего

польского мятежа в 1863 году // Подольские епархиальные ведомости. –

– № 23. – С. 824 – 826.

Симашкевич М. Римское католичество и его иерархия в

Подолии / М.В. Симашкевич. – К. – П., 1872. – 536 с.

Труды этнографическо-статистической экспедиции в западнорусский край. Материалы и исследования, собранные П.П. Чубинским. –

СПб. : Типография К.В. Трубникова, 1872. – Т. 7. – 337 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті