ВИКОРИСТАННЯ РАДЯНСЬКИМИ КАРАЛЬНО-РЕПРЕСИВНИМИ ОРГАНАМИ СПЕЦЗАСОБІВ У БОРОТЬБІ ПРОТИ ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ У КАРПАТСЬКОМУ КРАЇ ОУН (1945 – 1954)

Автор(и)

  • Василь ІЛЬНИЦЬКИЙ

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-2595.34.171508

Ключові слова:

ОУН, визвольний рух, Карпатський край, спецзасоби, агентура, радіопристрій

Анотація

У статті вперше комплексно на основі невідомих та маловідомих документів розглянуто низку спеціальних засобів, які використовували репресивні органи у боротьбі із визвольним рухом у Карпатському краї ОУН. Наводяться найбільш характерні приклади ефективного застосування спецзасобів, а також проведених завдяки цьому військово-чекістських операцій.

Посилання

І. ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 34 (1953). – Спр. 2.

ІІ. ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 75 (1953). – Спр. 8.

ІІІ. ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 99. – Спр. 2. – Т. 6.

ІV. ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 99 (1954). – Спр. 8. – Т. 8.

V. ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 93 (1954). – Спр. 2.

VІ. ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 372. – Т. 90.

VIІ. ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 29.

VIIІ. ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 73.

ІX. ГДА СБУ. – Ф. 71. – Оп. 6. – Спр. 44.

X. ДАІФО. – Ф. 1-П. – Оп. 1. – Спр. 393.

Білас І. Репресивно-каральна система в Україні 1917 – 1953.

Суспільно-політичний та історико-правовий аналіз у 2 книгах / Іван

Білас. – К. : Либідь ; Військо України, 1994. – Книга перша. – 432 с.

Вєдєнєєв Д. Двобій без компромісів. Протиборство спецпідрозділів ОУН та радянських сил спецоперацій. 1945 – 1980-ті роки :

монографія / Д. Вєдєнєєв, Г. Биструхін. – К. : К.І.С., 2007. – 568 с.

Іщук О. Застосування радянськими спецслужбами допоміжних

засобів у боротьбі з підпіллям ОУН та УПА / Олександр Іщук, Наталія

Ніколаєва // Український визвольний рух. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, Центр досліджень визвольного

руху, 2008. – Збірник 12. – С. 134 – 163.

Кентій А. Нарис боротьби ОУН-УПА в Україні (1946 – 1956 рр.) /

А. Кентій. – К. : Інститут історії України НАН України, 1999. – 111 с.

Кентій А. Українська повстанська армія в 1944 – 1945 рр. /

А. Кентій. – К. : Інститут історії України НАН України, 1999. – 220 с.

Киричук Ю. Український національний рух 40 – 50-х років

XX століття: ідеологія та практика / Юрій Киричук. – Львів : Добра

справа, 2003. – 464 с.

Літопис Української Повстанської Армії. Том 9 : Українська

Головна Визвольна Рада. Документи, офiцiйнi публiкацiї, матерiяли /

[ред.-кол. Євген Штендера, Петро Потічний]. Книга друга : 1946 –

– Торонто : Видавництво “Літопис УПА”, 1982. – 520 с.

Проданик Д. Шлях боротьби Василя Сенчака-“Ворона” /

Дмитро Проданик. – Торонто – Львів : Видавництво “Літопис УПА”,

– Кн. 15. – 128 с. – (Серія “Події і люди”).

Русначенко А. Народ збурений : Національно-визвольний рух в

Україні й національні рухи опору в Білорусії, Литві, Латвії, Естонії у

– 50-х роках / Анатолій Русначенко. – К. : Університетське видавництво “Пульсари”, 2002. – 519 с.

Сергійчук В. Український здвиг : Прикарпаття. 1939 – 1955 рр. /

Володимир Сергійчук. – К. : Українська Видавнича Спілка, 2005. – 840 с.

УГВР в світлі постанов Великого Збору та інших документів

з діяльности 1944 – 1951 рр. – [Б. м.] : Видання Закордонних частин

ОУН, 1956. – 356 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті