УКРАЇНСЬКО-БІЛОРУСЬКІ ЗВ’ЯЗКИ: ОСОБИСТІ ЗНАЙОМСТВА ПИСЬМЕННИКІВ другої половини XIХ – початку ХХ ст.

Автор(и)

  • Галина ГРИЦЕНКО

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-2595.34.171506

Ключові слова:

Україна, Білорусь, культура, українськобілоруські зв’язки, письменники

Анотація

У статті досліджено особисті взаємини українських і білоруських письменників та їх внесок у розвиток білоруської літератури другої половини XIХ – початку XX ст. З’ясовано, що важливе місце у цих зв’язках займало ставлення до національного питання в Білорусі та Україні.

Посилання

І. ЛННБ відділ рукопису. – Ф. 286 : Нові надходження. – Оп. 4. –

Спр. 274. – 45 арк.

ІІ. ЛННБ відділ рукопису. – Ф. 4688 : Барвінський О. – Оп. 1. –

Спр. 303. – 22 арк.

Арабей Л. У выгнанні / Л. Арабей // Маладосць (Мінск). –

– № 7. – С. 168 – 172.

Ахрыменка П. Леся Украінка і Беларусь / П. Ахрыменка //

Полымя. – 1963. – № 8. – С. 178 – 181.

Ахрыменка П. Тарас Шаўчэнка і Беларусь / П. Ахрыменка. –

Мн. : Вышэйшая школа, 1969. – 125 с.

Земкевич Р. Тарас Шевченко і білоруси / Ромуальд Земкевич //

Спогади про Тараса Шевченка. – К. : Дніпро, 1982. – С. 75 – 76.

Іванов В. Етнографічна експедиція по місцях, зв’язаних з

іменем Т. Шевченка / В. Іванов // Народна творчість та етнографія. –

– № 2. – С. 153 – 154.

Кабржыцкая Т.В., Рагойша В.П. Карані дружбы. Беларускаукраінскія літаратурныя узаемасувязі пачатку ХХ ст. / Т.В. Кабржыцкая, В.П. Рагойша. – Мн. : Навука і тэхніка, 1976. – 125 с.

Лист до Б. Епімах-ІІІипіла від 28 червня 1906 р. // Цётка.

Творы. – Мн. : Мастацкая література, 1976. – С. 273.

Лубківський Р. Шевченкова дорога в Білорусь / Р. Лубківський. – Л. : Світ, 2004. – 272 с.

Луцкевіч А. Барацьба за вызваленьне / Антон Луцкевіч. –

Вільня : Iнстытут беларусiстыкi, 2009. – 670 с.

Мартынава Э., Мальдзіс А. Шаўчэнка і Жалігоўскі / Э. Мартынава, А. Мальдзіс // Т. Шаўченка і беларуская літаратура / [пад ред.

В.В. Барысенка]. – Мн. : Навука і тэхніка, 1964. – С. 170 – 175.

Райгоша В. Максим Богданович про Г. Чупринку та В. Винниченка / В. Райгоша // Вітчизна. – 1988. – № 7. – С. 162 – 163.

Свєнціцький І. Відродження білоруського письменства /

Іларіон Свєнціцький. – Л. : Наклад автора, 1908. – 62 с.

Свєнціцький І. Основи відродження білоруського письменства / Іларіон Свєнціцький. – Л. : Наклад автора, 1914. – 11 с.

Свєнціцький І. Розквіт культурно-національного життя

Східної Білорусі / Іларіон Свєнціцький. – Л. : Наклад автора, 1928. – 41 с.

У вянок Шаученку // Т. Шаўченка і беларуская літаратура /

[пад ред. В.В. Барысенка]. – Мн. : Навука і тэхніка, 1964. – С. 20 – 25.

Цётка. Твори / Цётка. – Мн. : Мастацкая література, 1976. –

с.

Чайковський Б. Незабутня сторінка дружби. Т. Шевченко і

Білорусія / Б. Чайковський. – К. : Дніпро, 1964. – 186 с.

Шалата М. Два сонця білоруського письменства / Михайло

Шалата // Жовтень. – 1982. – № 11. – С. 97 – 99.

Шевченко Т. Зібрання творів : у 6-ти томах / Т. Шевченко. –

К. : Наукова думка, 2003. – Т. 2 : Поезія 1847 – 1861. – 784 с.

Шевченко Т. Зібрання творів : у 6-ти томах / Т. Шевченко. –

К. : Наукова думка, 2003. – Т. 3 : Драматичні твори. Повісті. – 592 с.

Шевченко Т. Зібрання творів : у 6-ти томах. – К. : Наукова

думка, 2003. – Т. 5 : Шоденник. – 496 с.

Щурат В. Шевченко – Желіґовський – Чечот / В. Щурат //

Літературні начерки. – Л. : Накладом авт. ; з друк. Наук. т-ва ім. Шевченка, 1913. – 105 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті