СОЦІАЛЬНА СТРАТИФІКАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ “ГАЛИЦЬКОЇ КАЛІФОРНІЇ” У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ ІВАНА ФРАНКА

Автор(и)

  • Володимир ГАЛИК

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-2595.34.171505

Ключові слова:

Іван Франко, “Галицька Каліфорнія”, суспільство, соціальна стратифікація, робітники, Борислав.

Анотація

У статті аналізується Франкове бачення диференціації суспільства “Галицької Каліфорнії” у другій половині ХІХ ст. Основна увага звернута на його оцінку за ознакою нерівності у прибутках, власності, стилі життя та побуту робітників Борислава. Визначено, що І. Франко у творчій спадщині не лише відображає соціально-економічне становище фабричного пролетаріату “Галицької Каліфорнії”, а й намагається прищепити йому ідею визволення від гніту нафтових магнатів.

Посилання

I. ЛННБ. – Ф. 29. – (Возняк М.). – Оп. 1. – Спр. 67. – (До тексту

повісті Франка “Борислав сміється”). – П. 18. – Арк. 1 – 11.

Бандрівський К. Спогади про Франка-школяра / К. Бандрівський // Гнатюк М. упор. Спогади про Івана Франка / М. Гнатюк. –

Львів : Каменяр, 1997. – С. 49 – 54.

Галик В. “Там город преславний Дрогобич лежить…” (Вибрані

праці Івана Франка про Дрогобич) / Володимир Галик. – Дрогобич :

Коло, 2008. – 208 с.

Галик В. Борислав в історико-краєзнавчих дослідженнях Івана

Франка / Володимир Галик // Літопис Бойківщини : журнал, присвячений дослідам історії, культури і побуту бойківського племени. –

Видає Товариство “Бойківщина”, 2008. – Ч. 2/75 (86). – С. 34 – 42.

Галик В. Іван Франко про Дрогобицько-Бориславський нафтовий

бассейн / Володимир Галик // Альтернативи : інформаційно-культорологічний журнал. – Дрогобич : “Коло”, 2011. – № 4 – 5. – С. 72.

Галик В. Історія селянства та робітників Дрогобицько-Самбірського Підгір’я у дослідженнях Івана Франка / Володимир Галик //

Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – К., 2007. – Вип. ХІІІ. –

С. 16 – 24.

Галик В. Нафтовий комплекс Дрогобицько-Бориславського

басейну в оцінці Івана Франка / Володимир Галик // Літопис Бойківщини :

журнал, присвячений дослідам історії, культури і побуту бойківського

племени. – Видає Товариство “Бойківщина”, 2008. – Ч. 1/74 (85). –

С. 50 – 55.

Грицак Я. Пророк у своїй вітчизні. Франко та його спільнота

(1856 – 1886) / Ярослав Грицак. – К. : Критика, 2006. – 631 с.

Грыцак Я. Рабочие Бориславско-Дрогобычского нефтяного

бассейна во второй половине ХІХ – начале ХХ гг.: формирование,

положение, классовая борьба дисс. … кан. истор. наук / Ярослав

Грыцак. – Львов : Б.И., 1986. – 241 с.

Сабат Г. Портрет у системі художнього простору і часу

роману “Борислав сміється” І. Франка / Г. Сабат // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич : Місіонер, 1995. – Вип. І. – С. 135 – 139.

Федченко П. Художня проза Івана Франка / П. Федченко //

Франко І. Оповідання Борислав сміється. Повість. – К. : Дніпро, 1989. –

С. 5 – 26.

Франко І. Мої знайомі жиди / Іван Франко // Мозаїка: Із

творів, що не ввійшли до Зібр. тв. у 50 т. ; упоряд. З.Т. Франко, М.Г. Василенко. – Львів : Каменяр, 2001. – С. 335 – 347.

Франко І. [Фабрика парафіну й церезину у Дрогобичі] / Іван

Франко // Зібрання творів у 50-ти т. + додаткові томи. – К. : Наукова

думка, 1984. – Т. 44, кн. І. – С. 62 – 63.

Франко І. Борислав. Картини з життя підгірського народу /

Іван Франко // Зібрання творів у 50-ти т. + додаткові томи. – К. :

Наукова думка, 1978. – Т. 14. – С. 275 – 276.

Франко І. Дещо про Борислав / Іван Франко // Вибрані статті

про народну творчість / упоряд. О.І. Дей. – К. : Видавництво Академії

Наук УРСР, 1955. – С. 142 – 148.

Франко І. Знадоби до вивчення мови і етнографії українського народу. Дещо про Борислав / Іван Франко // Зібрання творів у

-ти т. + додаткові томи. – К. : Наук. думка, 1980. – Т. 26. – С. 186 – 193.

Франко І. Лист до М.І. Павлика від 30 липня 1879 р. / Іван

Франко // Зібрання творів у 50-ти т. + додаткові томи. – К. : Наукова

думка, 1986. – Т. 48. – С. 197 – 203.

Франко І. Лист до О.М. Рошкевич від 14 вересня 1879 р. /

Іван Франко // Зібрання творів у 50-ти т. + додаткові томи. – К. :

Наукова думка, 1986. – Т. 48. – С. 204 – 207.

Франко І. На роботі / Іван Франко // Зібрання творів у 50-ти т. +

додаткові томи. – К. : Наукова думка, 1978. – Т. 14. – С. 292 – 307.

Франко І. Навернений грішник / Іван Франко // Зібрання

творів у 50-ти т. + додаткові томи. – К. : Наукова думка, 1978. – Т. 14. –

С. 307 – 369.

Франко І. Нарис з історії українсько-руської літератури до

р. / Іван Франко // Зібрання творів у 50-ти т. + додаткові томи. –

К. : Наукова думка, 1984 . – Т. 41. – С. 194 – 471.

Франко І. Петрії й Довбущуки. Передмова. Postscriptum /

Іван Франко // Повісті. – Львів : Каменяр, 1990. – С. 249 – 250, 366 – 367.

Франко І. Ріпник / Іван Франко // Зібрання творів у 50-ти т. +

додаткові томи. – К. : Наукова думка, 1978. – Т. 14. – С. 277 – 291.

Franko I. Korespondencja. Drogobycz / [І. Franko] // Praca. –

Lwów, 1880. – nr. 15. – 19 października. – S. 59

Franko I. Korespondencja. Drogobycz / [І. Franko] // Praca. –

Lwów, 1881. – nr. 6. – 20 czerwca. – S. 27 – 32.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті