ПУБЛІЦИСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ МИРОНА КОРДУБИ У МІЖВОЄННИЙ ЧАС

Автор(и)

  • Тарас БАТЮК

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-2595.34.171501

Ключові слова:

М. Кордуба, публіцистична діяльність, “Вперед!”, “Діло”, “Biuletyń polsko-ukraiński”

Анотація

Стаття присвячена вивченню публіцистики Мирона Кордуби, створеної у міжвоєнний період. З’ясовано провідну тематику публіцистичних виступів історика. Виявлено, що вчений співпрацював з багатьма українськими та польськими виданнями. Зроблено висновок, що у міжвоєнний час публіцистична діяльність М. Кордуби була спрямована на захист культурно-освітніх прав українського суспільства Польщі.

Посилання

Кордуба М. Анкета в університетській справі. Відповідь VI / Мирон Кордуба // Літопис політики, письменства і мистецтва. – Берлін, 1924. – Книжка ІІ. – С. 253 – 254. 2. Кордуба М. Сон / Мирон Кордуба // Вперед! – Львів, 1919. – Ч. 117. – С. 2 – 3. 3. Кордуба М. Вражіння з поїздки до Києва / Мирон Кордуба // Діло. – Львів, 1928. – Ч. 84. – С. 8. 4. Педич В. Мирон Кордуба – дослідник історії України / Василь Педич // Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w. / pod redakcją Jerzego Maternickiego, Leonida Zaszkilniaka. – Rzeszów : Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005. – Tom ІII. – S. 392 – 408. 5. Томашівський С. Анкета в університетській справі / Степан Томашівський // Літопис політики, письменства і мистецтва. – Берлін, 1924. – Книжка І. – С. 187. 6. Федорищак Р.Л. Науково-педагогічна діяльність Мирона Кордуби в Українському таємному університеті / Р.Л. Федорищак // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди “Теорія та методика навчання та виховання” : зб. наук. пр. / за заг. ред. член-кор. НАПН України А.В. Троцко. – Х. : ХНПУ, 2013. – С. 178 – 189. 7. Федорів І. Діяльність Мирона Кордуби у варшавський період життя в контексті українсько-польських взаємин (1929 – 1940 рр.) / Ірина Федорів // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Історія. – Тернопіль, 2002. – Вип. 5. – С. 125 – 130. 8. Яручик О. Польсько-український міжкультурний діалог (на сторінках “Biuletyńu polsko-ukraińskiego” 1932 – 1938 рр.) / О. Яручик. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2008. – 224 с. 9. (00) [Кордуба М.] Не гасіть світла! (З приводу віча львівських Українців) / Miron Korduba // Громадська думка. – 1920. – Ч. 67. – С. 1. 10. Dr. M.K. [Korduba M.] Kilka uwag o sowieckiej polityce narodowościowej w Ukrainie / Miron Korduba // Biuletyń polsko-ukraiński. – Warszawa, 1932. – № 1 (wrzesień – październik). – S. 31 – 35.

Korduba M. Kilka dat z dziejów dążeń społeczeństwa ukraińskiego do uzyskania własnego uniwersytetu / Miron Korduba // Biuletyń

polsko-ukraiński. – Warszawa, 1934. – № 4 (39). – S. 1 – 2.

Korduba M. Michał Hruszewśkyj jako historyk (Z powodu Jego

śmierci) / Miron Korduba // Biuletyń polsko-ukraiński. – Warszawa, 1934. –

№ 50 (85). – S. 1 – 4.

Korduba M. W sprawie uniwersytetu ukraińskiego we Lwowie /

Miron Korduba // Biuletyń polsko-ukraiński. – Warszawa, 1933. – № 2 (4). –

S. 27 – 34.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті