DOI: https://doi.org/10.24919/2312-2595.40.125521

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ «УКРАЇНЦІ НА ФРОНТАХ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ»

Андрій Лозинський

Анотація


У статті аналізується теоретико-методологічний науковий доробок висвітлення проблеми «Українці на фронтах Першої світової війни». Показано основні здобутки і тенденції в аналізі ролі й значення сучасної історичної та військово-історичної науки у вивченні визначеної проблеми, зʼясовано ступінь дослідженості окремих її аспектів, виявлено інноваційні концепції.


Ключові слова


Перша світова війна; військовослужбовці-українці; армія; методологія; пізнання; історіографія; військово-історична наука

Повний текст:

PDF

Посилання


Berezhinskii, V.G. (2002). Struktura i urovni voenno-istoricheskogo issledovaniia [Structure and levels of military and historical research]. Kiev: Nauchno-issledovatelskii tcentr gumanitarnykh problem Vooruzhennykh Sil Ukrainy [in Russian].

Blauberg, I.V., Sadovskii, V.N., & Iudin, E.G. (1978). Filosofskii printcip sistemnosti i sistemnyi podkhod [Philosophical principle of system and system approach]. Voprosy filosofii – Philosophical issues, 8, 39–52 [in Russian].

Bondarenko, H. (1998). Istorychne piznannia: pytannia teorii i praktyky [Historical knowledge: questions of theory and practice]. Lutsk: RVV VDU imeni Lesi Ukrainky [in Ukrainian].

Gorkin, A.P., Zolotarev, V.A., Karev, V.M. et al. (Eds.). (2001). Voennyi entciklopedicheskii slovar [Military encyclopaedia dictionary]. (Vols. 1–2; Vol. 1). Moscow: Bolshaia Rossiiskaia entciklopediia; RIPOL KLASSIK [in Russian].

Helei, S., & Malyk, Ya. (1999). Korotkyi istorychnyi terminolohichnyi slovnyk [Consize historical terminology dictionary]. Lviv: Kooposvita [in Ukrainian].

Delbriuk, G. (1997). Istoriia voennogo iskusstva v ramkakh politicheskoi istorii [History of military art within the framework of political history]. G.L. Lomakina (Ed.). (A.K. Rachinskii, Trans.). (Vols. 1–4; Vol. 4). Saint Petersburg: Nauka; Iuventa [in Russian].

Denysenko, H.H. (2011). Voienna istoriia Ukrainy v konteksti doslidzhennia i zberezhennia kulturnoi spadshchyny [Military history of Ukraine in the context of research and preservation of cultural heritage]. Kyiv: Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Diurkgeim, E. (1995). Sotciologiia. Ee predmet, metod, prednaznachenie [Sociology. Its subject, method and purpose]. A.B. Gofman (Ed., Trans.). Moscow: Kanon [in Russian].

Smolii, V.A. et al. (Eds.). (2011). Entsyklopediia istorii Ukrainy [Ukrainian historical encyclopaedia] (Vols. 1–10; Vol. 8). Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Zashkilniak, L.O. (1996). Vstup do metodolohii istorii [Introduction into historical methodology]. Lviv: LONMIO [in Ukrainian].

Lytvyn, V.M., Husiev, V.I., & Sliusarenko, A.H. (2002). Istorychna nauka: terminolohichnyi i poniatiinyi dovidnyk [Historical science: terminological and conceptual dictionary]. Kyiv: Vyshcha shkola [in Ukrainian].

Hurzhii, O.I. et al. (Eds.). (2004). Istoriia viin i zbroinykh konfliktiv v Ukraini: entsyklopedychnyi dovidnyk [History of wars and armed conflicts in Ukraine: encyclopeadia]. Kyiv: Vydavnytstvo humanitarnoi literatury [in Ukrainian].

Karamzin, N.M. (1984). Istoriia gosudarstva Rossiiskogo [History of the Russian state] (Vols. 1–12; Vol. 4). Moscow: Izdatelstvo AN SSSR [in Russian].

Kovalchenko, I.D. (2003). Metody istoricheskogo issledovaniia [Methods of historical research] (2nd ed., rev.). Moscow: Nauka [in Russian].

Maklin, I., Makmilan, A. et al. (Eds.). (2005). Korotkyi oksfordskyi politychnyi slovnyk [Consise Oxford Dictionary of Politics]. (V. Sydorov, D. Tarashchuk, & P. Tarashchuk, Trans.). Kyiv: Osnovy [in Ukrainian].

Rymarenko, Yu.I. et al. (Eds.). (1996). Mala entsyklopediia etnoderzhavoznavstva [Consise ethno-state studies encyclopaedia]. Kyiv: Heneza; Dovira [in Ukrainian].

Smolii, V.A. et al. (Eds.). (1997). Malyi slovnyk istorii Ukrainy [Consise dictionary of Ukrainian history]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Razin, E.A. (1999). Istoriia voennogo iskusstva [History of military art] (Vols. 1–3; Vols. 2–3). Saint Petersburg: Poligon [in Russian].

Svietlov, A.Ye. (2006). Predmet viiskovoi istorii Ukrainy [The subject of Ukrainian military history]. Sumska starovyna – Sumy antiquity, 18–19, 89–96 [in Ukrainian].

Skakun, O.F. (2000). Teoriia derzhavy i prava [Theory of state and law]. Kharkiv: Konsul; Kharkivskyi universytet vnutrishnikh sprav [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бережинский В.Г. Структура и уровни военно-исторического исследования / В.Г. Бережинский. – К. : Научно-исследовательский центр гуманитарных проблем Вооруженных Сил Украины, 2002. – 40 с.

Блауберг И.В. Философский принцип системности и системный подход / И.В. Блауберг, В.Н. Садовский, Э.Г. Юдин // Вопросы философии. – 1978. – № 8. – С. 39–52.

Бондаренко Г. Історичне пізнання: питання теорії і практики / Г. Бондаренко. – Луцьк : РВВ ВДУ імені Лесі Українки, 1998. – 189 с.

Военный энциклопедический словарь : в 2 т. / редкол.: А.П. Горкин, В.А. Золотарев, В.М. Карев и др. – М. : Большая Российская энциклопедия ; РИПОЛ КЛАССИК, 2001. – Т. 1. – 848 с.

Гелей С. Короткий історичний термінологічний словник / С. Гелей, Я. Малик. – Львів : Коопосвіта, 1999. – 188 с.

Дельбрюк Г. История военного искусства в рамках политической истории : в 4 т. / Ганс Дельбрюк ; пер. с нем. А.К. Рачинский ; ред. Г.Л. Ломакина. – СПб. : Изд-во «Наука» ; «Ювента», 1997. – Т. 4. – 367 с.

Денисенко Г.Г. Воєнна історія України в контексті дослідження і збереження культурної спадщини / Г.Г. Денисенко. – К. : Ін-т історії України НАН України, 2011. – 289 с.

Дюркгейм Э. Социология. Её предмет, метод, предназначение / Эмиль Дюркгейм ; пер. с фр., послесловие и примечание А.Б. Гофмана. – М. : Канон, 1995. – 352 с.

Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін. ; Ін-т історії України НАН України. – К. : Наукова думка, 2011. – Т. 8 : Па – Прик. – 520 с.

Зашкільняк Л.О. Вступ до методології історії / Л.О. Зашкільняк. – Львів : ЛОНМІО, 1996. – 96 с.

Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навч. посіб. / В.М. Литвин, В.І. Гусєв, А.Г. Слюсаренко. – К. : Вища школа, 2002. – 430 с.

Історія війн і збройних конфліктів в Україні : енциклопедичний довідник / авт.-упоряд. О.І. Гуржій та ін. – К. : Вид-во гуманітарної л-ри, 2004. – 520 с.

Карамзин Н.М. История государства Российского : в 12 т. / Н.М. Карамзин. – М. : Изд-во АН СССР, 1984. – Т. 4. – 623 с.

Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования / И.Д. Ковальченко. – 2-е изд., доп. – М. : Наука, 2003. – 487 с.

Короткий оксфордський політичний словник / за ред. Іен Маклін, Алістер Макмілан ; пер. з англ. В. Сидоров, Д. Таращук, П. Таращук. – К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2005. – 789 с.

Мала енциклопедія етнодержавознавства / Ю.І. Римаренко (відпов. ред.) та ін. ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – К. : Генеза ; Довіра, 1996. – 942 с.

Малий словник історії України / В.А. Смолій (відпов. ред.) та ін. – К. : Либідь, 1997. – 464 с.

Разин Е.А. История военного искусства : в 3 т. / Е.А. Разин. – СПб. : ООО «Издательство Полигон», 1999. – Т. 2. – 656 с. ; Т. 3. – 736 с.

Свєтлов А.Є. Предмет військової історії України / А.Є. Свєтлов // Сумська старовина. – 2006. – № ХVIII–ХІХ. – С. 89–96.

Скакун О.Ф. Теорія держави і права : підруч. / О.Ф. Скакун. – Х. : Консул ; Харківський ун-т внутрішніх справ, 2000. – 704 с.

ISSN:2312-2595 (Print) ISSN:2664-3715 (Online)