DOI: https://doi.org/10.24919/2312-2595.40.125519

НЕРЕАЛІЗОВАНИЙ ПЛАН БУДІВНИЦТВА ФІЛЬВАРКУ ІВАНОМ ФРАНКОМ: НА МАТЕРІАЛАХ ЕПІСТОЛЯРНОЇ СПАДЩИНИ ВЧЕНОГО

Володимир Галик

Анотація


У запропонованій статті простежено історію одного із нереалізованих планів Івана Франка – будівництва власного господарства. Тут на основі малознаної кореспонденції від і до Івана Франка, визначено витоки Франкового задуму щодо будівництва власного фільварку.

Встановлено, що перші задуми щодо цього плану в Франка зʼявилися ще у серпні 1878 р., коли той мав намір, після свого одруження, разом зі своїми товаришами скластися та купити на селі обширний шмат ґрунту для ведення спільного господарства. Саме цими аспектами І. Франко ділився з О. Рошкевич у листі до неї від 14 серпня 1878 р. Проте весілля І. Франка із О. Рошкевич так і не відбулося, що й стало основною причиною відкладення Франкових задумів. 


Ключові слова


Іван Франко; нереалізований план; власне домогосподарство; маєток; епістолярна спадщина

Повний текст:

PDF

Посилання


Ha[vrylyk], H. «Lystivka do I. Franka vid 07 veresnia 1886 r.». Viddil rukopysnykh fondiv i tekstolohii Instytutu literatury im. T.H. Shevchenka NAN Ukrainy, f. 3, od. zb. 1615, ark. 533 [in Ukrainian].

Ha[vryly], H. «Lyst do Frankiv I.Ya. ta O.F. vid 2 zhovtnia 1887 r.». Viddil rukopysnykh fondiv i tekstolohii Instytutu literatury im. T.H. Shevchenka NAN Ukrainy, f. 3, od. zb. 1602, ark. 11–12 [in Ukrainian].

Hainsberh, S. «Lyst do I. Franka vid 5 chervnia 1887 r.». Viddil rukopysnykh fondiv i tekstolohii Instytutu literatury im. T.H. Shevchenka NAN Ukrainy, f. 3, od. zb. 1602, ark. 97 [in Ukrainian].

Melnyk, P. «Lystivka do I. Franka vid 12 lystopada 1886 r.». Viddil rukopysnykh fondiv i tekstolohii Instytutu literatury im. T.H. Shevchenka NAN Ukrainy, f. 3, od. zb. 1615, ark. 561–562 [in Ukrainian].

Oleskiv, Y. «Lyst do I. Franka vid [1886] r.». Viddil rukopysnykh fondiv i tekstolohii Instytutu literatury im. T.H. Shevchenka NAN Ukrainy, f. 3, od. zb. 1615, ark. 559–562 [in Ukrainian].

Oleskiv, Y. «Lyst do I. Franka vid [lystopada 1886] r.». Viddil rukopysnykh fondiv i tekstolohii Instytutu literatury im. T.H. Shevchenka NAN Ukrainy, f. 3, od. zb. 1615, ark. 573–578 [in Ukrainian].

Oleskiv, Y. «Lyst do I. Franka vid [lystopada 1886] r.». Viddil rukopysnykh fondiv i tekstolohii Instytutu literatury im. T.H. Shevchenka NAN Ukrainy, f. 3, od. zb. 1615, ark. 579–586 [in Ukrainian].

Roshkevych, O. «Lyst do I. Franka vid 16 – 18 chervnia 1879 r.». Viddil rukopysnykh fondiv i tekstolohii Instytutu literatury im. T.H. Shevchenka NAN Ukrainy, f. 3, od. zb. 1604, ark. 543–546 [in Ukrainian].

Roshkevych, O. «Lyst do I. Franka vid 19 serpnia 1879 r.». Viddil rukopysnykh fondiv i tekstolohii Instytutu literatury im. T.H. Shevchenka NAN Ukrainy, f. 3, od. zb. 1604, ark. 561–562 [in Ukrainian].

Franko, I. (1986). Lyst do Hrynia Havrylyka vid 31 zhovtnia 1886 r. [Letter to Grynia Havrylyk from October 31, 1886]. In Franko I. Zibrannia tvorivCollected works (Vols. 1–50; Vol. 49), (pp. 79–80). Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Franko, I. (1986). Lyst do O.M. Roshkevych vid 14 cerpnia 1878 r. [Letter to O.M. Roshkevych of August 14, 1878]. In Franko I. Zibrannia tvorivCollected works (Vols. 1–50; Vol. 48), (pp. 98–102). Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Franko, I. (1986). Lyst do O.M. Roshkevych vid kintsia chervnia 1879 r. [Letter to O.M. Roshkevych from the end of June 1879]. In Franko I. Zibrannia tvorivCollected works (Vols. 1–50; Vol. 48), (pp. 191–192). Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Halyk, V.M. (2012). Drohobytski yurysty – korespondenty Ivana Franka [Drohobych lawyers – correspondents of Ivan Franko]. In V. Ilnytskyi, A. Dushnyi, I. Zymomria (Eds.), Zbirnyk naukovykh prats molodykh uchenykh Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana Franka – Collection of scientific works of young scientists of the Ivan Franko Drohobych State Pedagogical University (Issue I), (pp. 360–372). Drohobych: Posvit [in Ukrainian].

Halyk, V.M. (2013). Nerealizovanyi plan emihratsii Ivana Franka do Ameryky (SShA) (za lystamy do Ivana Franka) [Unrealized plan for the emigration of Ivan Franko to America (USA) (by letters to Ivan Franko)]. In T. Bilenko, V. Bodak, V. Vozniak et al. (Eds.), Liudynoznavchi studii: zbirnyk naukovykh prats Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana Franka. Filosofiia – Studios of human studies: Collection of scientific works of the Ivan Franko Drogobych State Pedagogical University. Philosophy, 26, 169–179. Drohobych: Redaktsiino-vydavnychyi viddil DDPU imeni Ivana Franka [in Ukrainian].

Halyk, V.M. (2012). Profesor-ahrarnyk Yosyp Oleskiv ta Ivan Franko [Professor agrarian Joseph Oleskov and Ivan Franko]. Zhovkva kriz stolittia – Zhovkva through centuries (Issue II), (pp. 61–74). Lviv: Vydavnytstvo «Rastr-7» [in Ukrainian].

Halyk, V.M. (2012). Rodynni korespondentsii z Drohobycha do Ivana Franka [Correspondence from Drohobych to Ivan Franko]. In T. Bilenko, O. Petrechko, L. Tymoshenko et al. (Eds.), Problemy humanitarnykh nauk: Naukovi zapysky Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana Franka. Istoriia – Problems of the humanities: Scientific notes of the Ivan Franko Drohobych State Pedagogical University. History, 30, 169–180. Drohobych: Redaktsiino-vydavnychyi viddil DDPU imeni Ivana Franka [in Ukrainian].

Horak, Ya. (2017). Frankova oselia u Lvovi [Frankoʼs residence in Lviv]. Retrieved from https://frankolive.wordpress.com/2017/10/12/history-building-and-share-france/ [in Ukrainian].

Halyk, V.M. (2013). Fishing as Ivan Frankos Passion on Vocations (Based on the Selected Letters of F. Derhalo, O. Nyzhankivskyi and S. Borachok to I. Franko). In I. Nabytovych (Ed.), Spheres of Culture (Vol. 5), (pp. 228–236). Lublin [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Га[врилик] Г. Листівка до І. Франка від 07 вересня 1886 р. / Г. Га[врилик]. – ІЛ. – Ф. 3. – Од. збр. 1615. – С. 533.

Га[врили] Г. Лист до Франків І.Я. та О.Ф. від 2 жовтня 1887 р. / Г. Га[врилик]. – ІЛ. – Ф. 3. – Од. збр. 1602. – С. 11–12.

Гаінсберг С. Лист до І. Франка від 5 червня 1887 р. / С. Гаінсберг. – ІЛ. – Ф. 3. – Од. збр. 1602. – С. 97.

Мельник П. Листівка до І. Франка від 12 листопада 1886 р. / П. Мельник. – ІЛ. – Ф. 3. – Од. збр. 1615. – С. 561–562.

Олеськів Й. Лист до І. Франка від [1886] р. / Й. Олеськів. – ІЛ. – Ф. 3. – Од. збр. 1615. – С. 559–562.

Олеськів Й. Лист до І. Франка від [листопада 1886] р. / Й. Олеськів. – ІЛ. – Ф. 3. – Од. збр. 1615. – С. 573–578.

Олеськів Й. Лист до І. Франка від [листопада 1886] р. / Й. Олеськів. – ІЛ. – Ф. 3. – Од. збр. 1615. – С. 579–586.

Рошкевич О. Лист до І. Франка від 16 – 18 червня 1879 р. / О. Рошкевич. – ІЛ. – Ф. 3. – Од. збр. 1604. – С. 543–546.

Рошкевич О. Лист до І. Франка від 19 серпня 1879 р. / О. Рошкевич. – ІЛ. – Ф. 3. – Од. збр. 1604. – С. 561–562.

Франко І. Лист до Гриня Гаврилика від 31 жовтня 1886 р. / І. Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50-ти т. + додаткові томи. – К. : Наукова думка, 1986. – Т. 49. – С. 79–80.

Франко І. Лист до О.М. Рошкевич від 14 cерпня 1878 р. / І. Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50-ти т. + додаткові томи. – К. : Наукова думка, 1986. – Т. 48. – С. 98–102.

Франко І. Лист до О.М. Рошкевич від кінця червня 1879 р. / І. Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50-ти т. + додаткові томи. – К. : Наукова думка, 1986. – Т. 48. – С. 191–192.

 

Галик В.М. Дрогобицькі юристи – кореспонденти Івана Франка / В.М. Галик // Збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / ред.-упоряд. В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря. – Дрогобич : Посвіт, 2012. – Вип. І. – С. 360–372.

Галик В.М. Нереалізований план еміграції Івана Франка до Америки (США) (за листами до Івана Франка) / В.М. Галик // Людинознавчі студії : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / ред. кол. Т. Біленко (гол. редактор), В. Бодак, В. Возняк та ін. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – Вип. 26. Філософія. – С. 169–179.

Галик В.М. Професор-аграрник Йосип Олеськів та Іван Франко / В.М. Галик // Жовква крізь століття. – Львів : Видавництво «Растр-7», 2012. – Вип. ІІ. – С. 61–74.

Галик В.М. Родинні кореспонденції з Дрогобича до Івана Франка / В.М. Галик // Проблеми гуманітарних наук : наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / ред. кол. Т. Біленко (головний редактор), О. Петречко, Л. Тимошенко та ін. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – Вип. 30. Історія. – С. 169–180.

Горак Я. Франкова оселя у Львові [Електронний ресурс] / Я. Горак. – Режим доступу : https://frankolive.wordpress.com/2017/10/12/історія-будівництва-та-доля-франково/.

Halyk V. Fishing as Ivan Frankoʼs Passion on Vocations (Based on the Selected Letters of F. Derhalo, O. Nyzhankivskyi and S. Borachok to I. Franko) / V. Halyk // Spheres of Culture / Ed. by Ihor Nabytovych. –Lublin, 2013. – Volume 5. – P. 228–236.

ISSN:2312-2595 (Print) ISSN:2664-3715 (Online)