DOI: https://doi.org/10.24919/2312-2595.36.123140

«ДОРОГАМИ КАРЛА ВЕЛИКОГО ДО ВЕРСАЛЯ ЛЮДОВІКА XV»: НЕВІДОМИЙ ОПИС ПОДОРОЖІ ГРАФА ІГНАЦІЯ РАЧИНСЬКОГО РАННЬОМОДЕРНОЮ ЄВРОПОЮ (18 серпня – 24 листопада 1778 р.)

Богдан Лазорак

Анотація


У статті охарактеризовано значення описового виду джерел у плані дослідження історії країн Західної Європи, починаючи від середньовіччя. Як приклад наведено невідомий до цього часу опис подорожі польського графа та єзуїта Ігнація Рачинського від 1778 р. Охарактеризовано біограму автора, визначено цінність наведеної в описі інформації. Уперше публікується переклад опису українською мовою, укладений із відповідними коментарями.


Ключові слова


подорож; Європа; Рачинські; карета; миля

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


ВР ЛННУБ. ‒ Ф. 141 : Колекція Александра Чоловського. ‒ Оп. 1. ‒ Спр. 2397 : Dykcjonarz podróży Jakuba Dulskiego na Wschodzie z 1783 r. – 32 арк.

ВР ЛННУБ. ‒ Ф. 103 : Архів Сапігів з Красичина. ‒ Оп. ІХ. ‒ Спр. 150 : Podróż Aleksandra Sapiehy do południowej Słowiańszczyzny 1810. – 241 арк.

ВР ЛННУБ. ‒ Оп. V. ‒ Спр. 768 : Rachunki dworu Stanisława Zamoyskiego z podróży do Florencji i powrotu do Polski 1836/37. – 128 арк.

ВР ЛННУБ. ‒ Ф. 4 : Бібліотека Боворовських. ‒ Оп. І. ‒ Спр. 488 : Wspomnienia z podroży do Francyi w 1841 r. Przez Justynę z Brześciańskich Skibicką. – 7 арк.

ВР ЛННУБ. ‒ Оп. 1. ‒ Спр. 1317 : Raczyński, Podroż do czudzych krajów w r. 1778. ‒ 30 арк.

 

Кемпфер Э. Извлечение из рукописнаго сочинения под заглавием Engelberti Kaempferi. Diarium itineris ad aulam Moscoviticam indeque Astracanum suscepti. Anno MDCLXXXIII / Э. Кемпфер // Аделунг Ф. Барон Мейерберг и путешествие его по России / Ф. Аделунг. – СПб. : В тип. К. Крайя, 1827. – С. 321 – 372.

Peregrynacja abo pielgrzymowanie do Ziemie Świętej Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła / Mikołaj Krzysztof Radziwiłł. – Kraków : Drukarnia S. Kempini, 1607. – 355 s.

Perkowski J. Krótki rys życia Ignacego Nałęcz z Małoszyna i Raczyna hrabi Raczyńskiego, książęcia arcybiskupa gnieznieńskiego, krzyża ś. Jana Jerozolimskiego, Orderów Orła Białego i Orła Czerwonego kawalera, zeszłego z tego świata w Galicyi mieście Przemyślu dnia 19, miesiąca lutego roku 1823 / Józef Perkowski // Biblioteka Naukowego Zakładu imienia Ossolińskich. Pismo poświęcone dziejom, bibliografii, rozprawom i wiadomościom naukowym. – Lwów, 1844. – S. 173 – 175.

Tunkiewicz I. Renesansowy diuariusz peregrynacja do ziemi Swietej, Syrii i Egiptu 1582 – 1584 Mikolaja Radziwilla «Sierotki» / I. Tunkiewicz // Praca magisterska przygotowana w Katedrze Filologii Polskiej i Dydaktyki / pod kierunkiem dr. Józefa Szostakowskiego. – Wilno : B. w., 2010. – 125 s.

ISSN:2312-2595 (Print) ISSN:2664-3715 (Online)