DOI: https://doi.org/10.24919/2312-2595.36.123136

ФІЛОСОФСЬКО-РЕЛІГІЙНІ ПОГЛЯДИ ІМПЕРАТОРА ЮЛІАНА ВІДСТУПНИКА

Марія Маркович

Анотація


У статті показано вплив ідей античних філософів на формування філософсько-релігійних поглядів імператора Юліана Відступника. На основі неоплатонічних гімнів проаналізовано вчення імператора про першопричину всього сущого, будову Всесвіту, про Сонце. Розглянуто спробу Юліана реформувати політеїзм, об’єднати релігійні вірування греків і римлян з віруваннями східних народів, аби утворити одну спільну релігію в Римській імперії, яка могла б протистояти християнству. Оцінено внесок мислителя у філософію неоплатонізму.


Ключові слова


неоплатонізм; політеїзм; язичництво; християнство; Юліан Відступник; культ Сонця

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Алфионов Я. Император Юлиан и его отношение к христианству / Я. Алфионов. – 2-е изд. – М. : Типография Э. Лисснер и Ю. Роман, на Арбате, дом Каринской, 1880. – 470 с.

Бенуа-Мешен Ж. Император Юлиан, или Опаленная мечта / Ж. Бенуа-Мешен ; перевод с фр. Э.М. Драйтовой ; предис. М.В. Бибикова // Жизнь замечательных людей. – Вып. 813. – М. : Молодая Гвардия, 2001. – 270 с.

Вишняков А.В. Император Юлиан Отступник и литературная полемика с ним св. Кирилла архиепископа Александрийского, в связи с предшествующей историей литературной борьбы между христианами и язычниками / А.В. Вишняков. – Симбирск : Губернская Типография, 1908. – 246 с.

Дмитриев В.А. Юлиан Отступник : человек и император / В.А. Дмитриев // Метаморфозы истории. Альманах. – Выпуск II. – ПГПИ, Вена-Псков, 2002. – С. 246 – 258.

Пак Е.А. Религиозная политика Юлиана Отступника / Е.А. Пак // Мнемон. Иследования и публикации по истории античного мира. – СПб. : Центр антиковедения СПбГУ, 2010. – С. 363 – 386.

Попова Т.В. Литературная деятельность Флавия Клавдия Юлиана [Текст] : (К истории греческой литературы IV в. н.э.) : автореф. дис. … канд. филологических наук / Т.В. Попова ; АН СССР. Ин-т мировой литературы им. А.М. Горького. – М., 1969. – 23 с.

Розенталь Н.Н. Юлиан Отступник (Трагедия религиозной личности / Н.Н. Розенталь. – Петроград : Гос. учебно-практ. школа-тип. им. тов. Алексеева, 1923. – 112 с.

Сидаш Т.Г. Император Юлиан. Сочинения / пер. с древнегр., коммент. Т.Г. Сидаша. – СПб. : Издательство Санкт-Петербургского университета, 2007. – 426 с.

Стучевский И.А. Юлиан-Отступник / И.А. Стучевский // Вопросы истории. – 1968. – № 1. – С. 216 – 220.

Фурман Д.Е. Император Юлиан. Письма / пер. Д.Е. Фурмана ; под ред. А.Ч. Козаржевского // ВДИ. – 1970. – № 3. – С. 225 – 250.

Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии. Учебное пособие для вузов / А.Н. Чанышев. – М. : Высш. шк., 1991. – 512 с.

Эвола Ю. Император Юлиан / Ю. Эвола // Традиция и Европа. – Тамбов, 2009. – С. 25 – 28.

Negri G. Julian the Apostate. Translated from the second Italian edition by the Duchess Litta-Visconti-Arese. Vol. I / G. Negri. – New York : Scribner, 1905. – 320 p.

ISSN:2312-2595 (Print) ISSN:2664-3715 (Online)