DOI: https://doi.org/10.24919/2312-2595.36.123060

НАПАДИ ПІДРОЗДІЛІВ УПА НА ОБЛАСНІ, МІСЬКІ ТА РАЙОННІ ЦЕНТРИ У ВО-4 «ГОВЕРЛЯ» (1944 – 1948)

Василь Ільницький

Анотація


На основі невідомих і маловідомих документів у статті висвітлюється один із тактичних прийомів українських повстанців у протистоянні з радянською владою – напади на обласні, міські та районні центри. Доведено, що саме вони стали одним із ефективних засобів, який перешкоджав швидкій радянізації західноукраїнського краю. Здійснено приблизні підрахунки проведених нападів у ВО-4 «Говерля». Виявлено, що найбільша кількість нападів припадала на Станіславську область, більше того – мали місце напади на сам обласний центр. Виокремлено основні види та завдання нападів.


Ключові слова


напади; ОУН; УПА; ВО-4 «Говерля»; репресивно-каральна система

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 55 (1953). – Спр. 5. – Т. 1.

ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 65 (1953). – Спр. 5.

ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 67 (1953). – Спр. 2. – Т. 1.

ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 87 (1951). – Спр. 42. – Т. 1.

ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 106 (1954). – Спр. 1.

ГДА СБУ. – Ф. 6. – Спр. 33286фп. – Т. 1.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 372. – Т. 56.

ГДА СБУ. – Ф. 71. – Оп. 6. – Спр. 22.

ГДА СБУ. – Ф. 71. – Оп. 6. – Спр. 79.

ГДА СБУ. – Ф. 71. – Оп. 6. – Спр. 26. 

ГДА СБУ. – Ф. 71. – Оп. 6. – Спр. 36.

ДАЛО. – Ф. 5001. – Оп. 2. – Спр. 21.

ЦДАВО України. – Ф. 3836. – Оп. 1. – Спр. 67.

ЦДАВО України. – Ф. 3833. – Оп. 1. – Спр. 155.

Чижевський В. Організація військової праці ОУН / В. Чижевський / Архів ЦДВР (у стадії опрацювання). – 136 арк.

 

Білас І. Репресивно-каральна система в Україні 1917 – 1953. Суспільно-політичний та історико-правовий аналіз : у 2 кн. / Іван Білас. – К. : Либідь: Військо України, 1994. – Кн. 1. – 432 с.

Кентій А. Нарис боротьби ОУН-УПА в Україні (1946 – 1956 рр.) / Анатолій Кентій. – К. : Інститут історії України НАН України, 1999. – 111 с.

Кентій А. Українська повстанська армія в 1944 – 1945 рр. / Анатолій Кентій. – К. : Інститут історії України НАН України, 1999. – 220 с.

Киричук Ю. Український національний рух 40 – 50-х років XX століття : ідеологія та практика / Юрій Киричук. – Львів : Добра справа, 2003. – 464 с.

Організація Українських Націоналістів і Українська Повстанська Армія. Історичні нариси / [за ред. С. Кульчицького]. – К. : Інститут історії України НАН України, 2005. – 496 с.

Русначенко А. Народ збурений : Національно-визвольний рух в Україні й національні рухи опору в Білорусії, Литві, Латвії, Естонії у 1940 – 50-х роках / Анатолій Русначенко. – К. : Унів. вид-во «Пульсари», 2002. – 519 с.

Сергійчук В. Український здвиг : Прикарпаття. 1939 – 1955 рр. / Володимир Сергійчук. – К. : Українська Видавнича Спілка, 2005. – 840 с.

ISSN:2312-2595 (Print) ISSN:2664-3715 (Online)