DOI: https://doi.org/10.24919/2312-2595.26.174266

ПЕРШІ ПОЛІТИЧНІ КРОКИ СТЕПАНА БАРАНА ТА ФОРМУВАННЯ ЙОГО СВІТОГЛЯДУ ПІД ВПЛИВОМ ІВАНА ФРАНКА

Любов ШЕПТИЦЬКА

Анотація


У статті аналізуються перші кроки Степана Барана у громадсько-політичному житті Галичини на початку ХХ ст. На матеріалах преси й особистих спогадах С.Барана показано його взаємини з Іваном Франком та вплив останнього на формування світогляду молодого політика. Простежуються особисті зустрічі С.Барана та І.Франка, обговорення ними різноманітних історичних тем, проблем тогочасного політичного життя краю: також подано факт складання заповіту І.Франка адвокатом С.Бараном.

Ключові слова


С.Баран; І.Франко; Галичина; “Академічна громада”; виборча кампанія; віче; заповіт

Повний текст:

PDF

Посилання


І. Центральний державний історичний архів України у м. Львові

(ЦДІАУЛ). − Ф. 682. − Оп. 1. − Спр. 30.

Баран С. З моїх спогадів про Івана Франка / С.Баран //

Спогади про Івана Франка. – Львів : Каменяр, 1997.− С. 440 – 453.

Діло. – Львів. – 1900 – 1939.

Молода Україна. – 1901 – 1903.

Рудницька М. Степан Баран на тлі своєї епохи / М.Рудницька //

Мілена Рудницька. Статті, листи, документи [ Упор. М. Дядюк]. –

Львів, 1998. − 844 с.

Назарук О. До історії революційного часу на Україні: українські

політичні партії, їх союзи і теорії / О.Назарук. – Вінніпег,1924. – 212 с.

Ковалюк Р. Український студентський рух на західних землях

ХІХ – ХХ ст. / Р.Ковалюк. – Львів : Інститут українознавства

ім. І. Крип’якевича НАН України, 2001. – 420 с.

Кугутяк М.В. Проблема українського університету в

суспільно-політичному русі Східної Галичини (1848 – 1918) /

М.Кугутяк // Науковий збірник Українського Вільного університету.

Матеріали конференції “Український Вільний Університет з минулого

в майбутнє”. – Мюнхен – Львів, 1993. – С. 18 – 19.

Ріпецький С. Українське січове стрілецтво / С.Ріпецький –

Львів : НТШ, 1995. – 426 с.

Качор А. Д-р Степан Баран /А.Качор // Передвісники і творці

Листопадового зриву. Західноукраїнські громадські і політичні діячі. –

Вінніпег : Тризуб, 1965. – С. 181 – 192.

Расевич В. Діяльність українських політичних організацій у

Відні під час Першої світової війни / В.Расевич // Вісник Львівського

університету. – 1999. – Вип. 34. – С. 317 − 330. ( Серія “історична”).

Патер І. Союз визволення України: проблеми державності і

соборності / І.Патер – Львів : Інститут українознавства, 2000. – 345 с.

Шаповал Ю.Г. “Діло” (1880 − 1939): Поступ української

суспільної думки / Ю.Шаповал. – Львів, 1999. – 383 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN:2312-2595 (Print) ISSN:2664-3715 (Online)